Professional Security Service

บริษัทรักษาความปลอดภัย
ที่หนึ่งในด้านมาตรฐานสากล

บริการทีมงาน รักษาความปลอดภัย แบบมืออาชีพ
พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐานสากล

ติดตามงานด้วย Just-iD

เทคโนโลยีระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่ ช่วยรักษาความปลอดภัยอย่าง สะดวกและรวดเร็ว

เฝ้าระวังตลอด 24 ชม.

ตอบสนองทุกเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว ฉับไวด้วยทีมรักษาความปลอดภัย ระดับมืออาชีพ

มาตรฐานระดับสากล

ผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาความ ปลอดภัย

รปภ.ระดับมืออาชีพ

เจ้าหน้าที่คนไทย มีใบอนุญาตด้านการ รักษาความปลอดภัย และผ่านการ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว

บริษัทฯ มีการฝึกอบรมหลักสูตร รักษาความปลอดภัย ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมที่นาย ทะเบียนกลาง รับรองตามกฎกระทรวง เช่น การป้องกัน และระงับอัคคีภัย การตรวจการณ์และการตรวจค้นศิลปะการต่อสู้และการจับกุม การจับ สัตว์ร้าย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

About us

เกี่ยวกับเรา

“มุ่งมั่นตั้งใจด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจ”

เจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงาน  แบบมืออาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน ให้มีพร้อมในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ทั้งจากลูกค้าภาครัฐ และลูกค้าภาคเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน ที่สำคัญมีจำนวนพนักงาน รปภ. ที่เติบโต แบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

Consulatation

Investment

Solution

High-class Standard

มาตรฐานการบริการ

Synergized Collaboration

บริหารงานด้วยทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสบการณ์สูง

Strategic Recruitment

การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ
ผ่านการตรวจสอบอาชญากรรม

Professional Development

เจ้าหน้าที่ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรม
ภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ

Comprehensive Assistance

หากเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยงานขาดงาน
บริษัทฯ มีทีมงานทดแทน

24 hours Service

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคอยให้
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

Satisfaction Guarantee

หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นที่
พอใจขอเปลี่ยนได้ทันที

Our services

บริการของเรา

Security guard

Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetur adipiscing.

Body guard

Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetur adipiscing.

Why choose us

ทำไมต้องเลือกเรา

เราพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

Articles

บทความ

March 8, 2024

บทความนี้ จะพาไปดูมาตรการของการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปกป้องความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐที่ควรมี

March 8, 2024

ในการรักษาความปลอดภัยความน่าเชื่อถือของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ บทความนี้จะเจาะลึกถึงการตรวจสอบประวัติส่วนบุคคลก่อนจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

January 30, 2024

เพื่อรักษาความปลอดภัยและระงับเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับฝูงชน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เหตุการณ์เบาลงอย่าง “ดิ้วกระบอง”

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ