กฎระเบียบของ รปภ. มีอะไรบ้าง

รักษาความปลอดภัย

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รักษาความปลอดภัย จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากลักษณะของงาน ที่จะต้องพิทักษ์ความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง Security 1 Service ขอกล่าวถึงลักษณะโดยทั่วไปของกฎระเบียบที่ รปภ จะต้องยึดถือปฏิบัติดังนี้

          กฎระเบียบเรื่องการแต่งกาย โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะมีเครื่องแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ซึ่งเครื่องแบบนั้นจะออกแบบมาให้การทำงานคล่องตัว ใส่แล้วดูบุคลิกน่าเชื่อถือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนั้นคือผู้ที่ทำหน้าที่ในวิชาชีพชั้นสูง จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบวินัย

กฎระเบียบเรื่องการทำงาน ผู้ทำงานรักษาความปลอดภัยนั้น โดยส่วนใหญ่ทำงาน 10-12 ชั่วโมง และไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ได้ จนกว่าจะมีคนใหม่มาเปลี่ยนผลัด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ

หลักสำคัญของวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

          ซื่อสัตย์ สุจริต เนื่องจากการต้องเป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องเป็นผู้ที่มีความซื้อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ทำงานด้วยใจรัก ไม่คบมิตรที่เป็นคนไม่ดี เพราะจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ

          ตรงต่อเวลา เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา เป็นนิสัยพื้นฐานที่สำคัญ เนื่องจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรักษาความปลอดภัย การรักษาเวลาถือเป็นวินัยที่จะส่งผลถึงการทำงานได้เป็นอย่างดี

มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องตระหนักเสมอว่าตนทำงานในวิชาชีพชั้นสูง เป็นงานที่น่าภาคภูมิใจและมีเกียรติ ควรหมั่นฝึกฝนศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ

อาชีพ รปภ. มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างทำงานด้วยความภาคภูมิใจและรักในวิชาชีพของตนเอง

หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบริการดูแลความปลอดภัย สามารถติดต่อเรา Security 1 Service ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ