การควบคุมบุคคล หรือผู้ต้องสงสัย เป็นส่วนหนึ่งของงาน รปภ. ใช่หรือไม่

การควบคุมบุคคล หรือผู้ต้องสงสัย

การควบคุมบุคคล หรือผู้ต้องสงสัย เป็นส่วนหนึ่งของงาน รปภ. ใช่หรือไม่

หน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งและควบคุมเขตรับผิดชอบของตนเอง พร้อมการตรวจค้นผู้เข้า-ออก หรือผู้ที่ทำงานภายใน รวมถึงการสังเกตการณ์ต่าง ๆ และต้องควบคุม แก้ไข ดูแล และแจ้งเหตุ เพื่อระงับเหตุตามความเหมาะสม ซึ่งถ้ามีผู้ต้องสงสัยที่ถูกแจ้งจากบุคคลภายใน หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ยามจะสามารถควบคุมบุคคลนั้นได้ เพียงแต่จะเป็นการควบคุมไว้ในสถานที่นั้น ๆ และต้องรีบแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ถ้าเป็นการก่อเหตุซึ่งหน้า ที่มีผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุยังคงอยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ รปภ.หรือยาม จะต้องเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างพอเหมาะ ถ้าสามารถควบคุมตัวบุคคลหรือผู้ต้องสงสัยไว้ได้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าระงับไม่ได้ เพราะผู้ก่อเหตุมีอาวุธ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียชีวิต แนะนำให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรวดเร็วที่สุด ดังนั้น รปภ.จึงจำเป็นจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการควบคุมสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ใช้อาวุธประจำกายได้ถูกต้อง รวมไปถึงการมีมารยาทในการปฏิบัติหน้าที่และการทำตามผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรูปแบบของสถานที่ราชการ จะมีสิทธิ์ในการพกพาอาวุธ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการควบคุมบุคคลหรือผู้ต้องสงสัยได้โดยตรง แต่ทุกการควบคุมจะต้องมีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็ว เพื่อการตรวจสอบและการดำเนินคดีต่อไป ดังนั้นคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือยาม คือ การคอยสังเกต จดจำ และการตรวจตราที่มีความเข้มงวด ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก และมีการตรวจค้นอย่างเหมาะสม ที่สำคัญคือต้องผ่านการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรที่ทางภาครัฐได้กำหนดไว้มาอย่างครบถ้วน เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ