การคัดกรองบุคคล เข้า-ออก สถานที่ เป็นหน้าที่หลักของ รปภ ใช่หรือไม่

การคัดกรองบุคคล เข้า-ออก สถานที่ เป็นหน้าที่หลักของ รปภ ใช่หรือไม่

ในการตรวจตราและดูแลความปลอดภัยของสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน หมู่บ้าน คอนโด ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากต้องอาศัยความสามารถของพนักงาน รักษาความปลอดภัย ในการเข้าดูแลและควบคุม เนื่องจาก รปภ ต้องได้รับการฝึกฝนและอบรมการใช้อุปกรณ์สื่อสาร อาวุธ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ดังนั้นเรามาดูกันว่าหน้าที่ของ ยาม หลัก ๆ แล้วมีอะไรบ้าง

ปัจจุบันเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกสถานที่เพราะเจ้าของสถานที่คงไม่สามารถตรวจสอบผู้คนมากมายที่เดินทางผ่านเข้า – ออกได้ จึงต้องมีการจ้าง รปภ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ยาม มาเป็นผู้คอยดูแลให้ ซึ่งมีหน้าที่หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

  1. หน้าที่ตรวจตรา ถือเป็นส่วนสำคัญของความปลอดภัยเป็นด่านแรก โดยเฉพาะการคัดกรองบุคคลในการเข้า – ออกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการแลกบัตรประชาชนหรือการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบตัวบุคคล เช่น เครื่องเอกซเรย์ เพื่อไม่ให้มีการพกพาอาวุธที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นได้ผ่านเข้า – ออกสถานที่ในความรับผิดชอบของตนเอง
  2. หน้าที่เฝ้าระวัง โดยต้องมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เฝ้าระวังการโจรกรรม ป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุม ลักลอบเสพยาเสพติด เล่นพนันหรือทำสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้มีคนลักลอบใช้ทรัพย์สินของสถานที่ เช่น น้ำประปาหรือไฟฟ้าด้วย
  3. หน้าที่เตรียมรับมือ โดยต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น หากเกิดเหตุไฟไหม้ต้องรีบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรถพยาบาลหรือกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่อันตรายได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว

ดังนั้นกับคำถามที่ว่าการคัดกรองบุคคลเข้า – ออกสถานที่เป็นหน้าที่หลักของพนักงาน รักษาความปลอดภัย ใช่หรือไม่ คำตอบคือ ใช่ เพราะข้อนี้เป็นความสำคัญข้อแรกของผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของคนและสถานที่ ซึ่งหากต้องการบริการด้านความปลอดภัยคุณภาพสูงสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ได้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ