การดูแลและควบคุม กล้องวงจรปิด เป็นหน้าที่ของ รปภ. ใช่หรือไม่

การดูแลและควบคุม กล้องวงจรปิด เป็นหน้าที่ของ รปภ. ใช่หรือไม่

การดูแลและควบคุม กล้องวงจรปิด เป็นหน้าที่ของ รปภ. ใช่หรือไม่

สำหรับการดูแลและการควบคุมเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดภายในอาคารและสถานที่ มีความจำเป็นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่ รปภ.จะต้องมีความรู้ในส่วนนี้ เพราะจะเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของการดูแลและควบคุมโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดคิดใด ๆ หรือถ้าเกิดเหตุแล้วจะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือจะต้องมีความรู้มากพอ เพื่อควบคุมไม่ให้กล้องเกิดปัญหาในช่วงเกิดเหตุและนำไปสู่การเป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด

หน้าที่ของ รปภ.ยุคนี้ คือ การดูแลและป้องกันชีวิตกับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ สามารถจัดการเรื่องอัคคีภัย, การโจรกรรม หรือการตรวจสอบผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการเข้า-ออกพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่องาน รวมไปถึงงานด้านการจราจรและเอกสารอย่างครบถ้วน  ดังนั้นเรื่องของการใช้งานกล้องวงจรปิดที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในงานรักษาความปลอดภัย จึงเป็นหน้าที่ของการดูแลและควบคุมของทางเจ้าหน้าที่ รปภ.เช่นกัน ดังนั้นผู้ที่ทำงานเป็น รปภ.จึงต้องมีความรู้ในด้านการดูแลและควบคุมกล้องวงจรปิดอย่างถูกต้อง

สามารถตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลภายในกล้องวงจรปิดได้ ไม่ละเลย หรือปล่อยให้เกิดเหตุแล้วไม่สามารถจัดการปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งกล้องวงจรปิดนั้นถือเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ จึงถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยของ รปภ.ที่จะต้องคอยเฝ้าตรวจ, พิสูจน์ และสกัดกั้น เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น  นอกจากนี้อุปกรณ์และเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ระบบเครื่องกีดขวาง, ระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ, ระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียง และระบบการส่งสัญญาณไปสู่สถานีตำรวจ จะอยู่ในการดูแลและควบคุมของ รปภ. ด้วยเช่นกัน

เมื่อใดที่กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์กับเครื่องมือที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกิดปัญหา รปภ.จะต้องแจ้งทางผู้ว่าจ้างทันทีและมีการเขียนรายงานแจ้งไปยังต้นสังกัดหรือบริษัทรักษาความปลอดภัยที่สังกัดอยู่ นำมาสู่การตรวจสอบ ซ่อมแซม และแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อให้พร้อมกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ