การดูแล การจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ ใช่หรือไม่

การดูแล การจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ ใช่หรือไม่

การดูแล การจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ ใช่หรือไม่

เมื่อพูดถึงเรื่องหน้าที่ของการ รักษาความปลอดภัย หลายคนจะนึกถึง ยาม หน้าป้อมทางเข้าที่มีหน้าที่คัดกรองคนเข้า – ออกพื้นที่เพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงหน้าที่ของ รปภ มีมากกว่าการคัดกรองคนเข้า – ออกสถานที่ นั่นคือการเฝ้าระวังความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหาย ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุ แม้กระทั่งงานด้านจราจรในบางครั้งยังต้องใช้ทักษะของ ยาม ร่วมด้วย 

การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับด้านการจราจรภายในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบดูแล ถือเป็นหน้าที่หนึ่งของ รปภ ที่ต้องดูแลรับผิดชอบเพื่อความเรียบร้อยและสงบสุขภายในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ที่ต้องสัญจรไปมา โดยมีระเบียบวินัยที่พึงปฏิบัติ คือ

  1. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่นำยานพาหนะเข้า – ออกภายในพื้นที่
  2. จัดระบบการจราจรให้เป็นไปตามระบบของพื้นที่
  3. ดูแลทรัพย์สินและระวังไม่ให้ยานพาหนะในพื้นที่เกิดความเสียหาย
  4. เฝ้าระวังความปลอดภัยของยานพาหนะ ไม่ให้มีการพกพาวัตถุต้องสงสัยหรืออันตรายเข้าพื้นที่
  5. คอยตรวจสอบและสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่น่าสงสัย
  6. ใช้เครื่องมือปิดกั้นหรือผ่อนคลายการจราจรตามความเหมาะสม

ส่วนรูปแบบหรือวิธีการในการจัดระเบียบการจราจร คือ จะต้องยืนอยู่ในจุดจราจรที่ปลอดภัยโดยที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสัญลักษณ์การจราจรได้ เช่น สัญญาณมือหรือกระบองไฟ และถ้าหากเป็นช่วงค่ำจะต้องสวมเสื้อสะท้อนแสง เป่านกหวีดส่งเสียงสัญญาณให้ชัดเจน ตลอดจนต้องควบคุมอารมณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย

สรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ต้องมีการทำหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การโจรกรรม การทะเลาะวิวาท เหตุอัคคีภัย ตลอดจนงานดูแลจราจร ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ที่ตนต้องรับผิดชอบดูแล สำหรับท่านที่กำลังพิจารณาหาผู้ให้บริการดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจรสามารถติดต่อที่ Security 1 Service ตามช่องทางต่าง ๆ ที่ให้ไว้ได้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ