การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

รักษาความปลอดภัย

รปภ ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในช่วงเวลานี้ที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในทุกองค์กร อย่างไรก็ตาม หลายคนก็ยังวิตกกังวลเพราะไม่ทราบว่าเมื่อเข้าสู่อาชีพการเป็นเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย แล้ว จะต้องได้รับการฝึกอะไรบ้าง

Security 1 Service จึงขอแยกสิ่งที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ต้องได้รับการฝึกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านคุณธรรม

เป็นสิ่งสำคัญมากที่เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทุกคนจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตใจพร้อมให้บริการแก่ลูกค้ารวมถึงเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมด้วย

  1. ด้านการปฐมพยาบาล

เนื่องจากเหตุการณ์ร้ายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอุบัติเหตุรถชน สัตว์ร้ายกัด ไฟไหม้ และเมื่อมีผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ก็ต้องสามารถเข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ โดยรู้เทคนิคที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องผ่านการฝึกดูแลผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุดได้

  1. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

วิทยุสื่อสารถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีการติดตัว ซึ่งต้องเรียนรู้เทคนิคและรหัสในการใช้สื่อสารที่เป็นสากล สามารถใช้วิทยุเพื่อสื่อสารไปถึงบุคคลนอกองค์กร เช่น สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ ฝ่ายปกครองของหน่วยงานธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ที่มีหน้าที่สั่งงานด้านการ รักษาความปลอดภัย เพื่อให้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ทันท่วงที ไม่ให้เหตุร้ายบานปลายได้

  1. ด้านการป้องกันตัวและการใช้อาวุธ

การสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้อาวุธ เช่น กระบองและปืน เป็นสิ่งที่ รปภ ทุกคนต้องได้รับการฝึก โดยเฉพาะปืนจะต้องได้รับใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องอีกด้วย การเรียนรู้ด้านนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมในสถานการณ์คับขันต่าง ๆ ซึ่งตัวพนักงานเองก็จะมีความมั่นใจเมื่อต้องปะทะกับผู้ไม่หวังดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่นกัน

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ยังต้องเป็นผู้ที่เข้าใจกฎจราจร เพราะอาจต้องให้บริการรถลูกค้าเข้าออกประตูห้างไปสู่ถนน และต้องฝึกฝนด้านการช่างสังเกต การตรวจค้นต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งสถาบันอบรมต่าง ๆ จะมีชั่วโมงการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เข้มงวด เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมากที่สุด

หากท่านต้องการบริการดูแลความปลอดภัย กรุณาติดต่อ Security 1 Service ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ