การฝึกอบรมด้านใดบ้าง ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย ของ รปภ.

การฝึกอบรมด้านใดบ้าง ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย ของ รปภ.

การฝึกอบรมด้านใดบ้าง ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย ของ รปภ.

หนึ่งในเรื่องสำคัญของ รปภ.ยุคใหม่ที่จำเป็นจะต้องมี คือ การฝึกอบรมตามหลักสูตรของกระทรวง เพื่อทำให้สามารถนำใบอนุญาตออกมาทำงานได้ ซึ่งถ้าใครไม่ผ่านการฝึกอบรมและไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ ซึ่งการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็นหลายด้าน พร้อมให้ประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยของ รปภ.ดังนี้

 • การเรียนรู้ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
 • การเรียนรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
 • การเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงาน สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่จะช่วยทำให้เขียนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • การเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของ รปภ.และผู้ที่ได้รับการดูแลความปลอดภัยทั้งหมด
 • การติดต่อสื่อสารผ่านทางวอ หรือการติดต่อสื่อสารเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างถูกต้อง
 • เรียนรู้หลักการด้านการใช้กำลัง
 • เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • เรียนรู้เรื่องการจัดการและการควบคุมด้านการจราจร
 • มีการฝึกภาคสนามสำหรับบุคคลด้วยท่ามือเปล่า เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตของตัวเองแบบเบื้องต้น
 • เมื่อเรียนรู้แล้วจะทำให้เกิดความรู้ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เกิดทักษะที่ยอดเยี่ยม พร้อมทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัย
 • สร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน สามารถรับฟังคำสั่ง เพื่อทำให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
 • ทำให้เกิดเป็นความซื่อสัตย์ต่อผู้ว่าจ้าง บริษัทและบุคคลทั่วไป สามารถให้ความร่วมมือเกี่ยวกับงานด้านราชการได้อย่างถูกต้อง
 • ช่วยในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคมได้ดี

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีเรื่องละ 1-4 ชั่วโมง ส่วนภาคปฏิบัติจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชั่วโมง และ 9 ชั่วโมง ดังนั้นผู้ที่เป็น รปภ.จึงจำเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ครบจนได้รับใบอนุญาตไว้อย่างถูกต้อง ระยะเวลาการอบรมโดยรวมจะอยู่ที่ 40 ชั่วโมง พร้อมการแบ่งออกเป็นหลักสูตร 4 วัน และ 5 วัน เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถกลายเป็น รปภ.ที่นำใบอนุญาตไปสมัครงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ