การระงับเหตุทะเลาะวิวาท รปภที่ดี ควรทำอย่างไร

การระงับเหตุทะเลาะวิวาท รปภที่ดี ควรทำอย่างไร

เหตุการณ์โต้เถียง ทะเลาะวิวาทและการทำร้ายร่างกายกัน เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security) ตามสถานที่ต่าง ๆ จะต้องรับมือ พร้อมพยายามคลี่คลายให้เหตุการณ์เป็นปกติโดยเร็วที่สุดและให้เกิดความเสียหายกับชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงอาคารสถานที่น้อยที่สุด 

โดยเจ้าหน้าที่ รปภ จะต้องผ่านการฝึกอบรมถึงวิธีการรับมือและจัดการกับเหตุทะเลาะวิวาทได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแนวทางปฏิบัตินั้นจะมีขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ต้องพยายามแยกคู่กรณีที่ทะเลาะวิวาทออกจากกันโดยเร็วที่สุด โดย ยาม หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถใช้อุปกรณ์ที่พกติดตัว เช่น กุญแจมือและกระบองไฟเบอร์ ช่วยเพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้น และเมื่อสามารถแยกคู่กรณีออกจากกันจนสงบสติอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วจะต้องประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจัดการทางคดีในขั้นตอนต่อไป แต่หากพบว่าคู่กรณีมีอาการมึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดตลอดจนมีอาวุธอยู่ในมือจะต้องปรับแผนด้วยการประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยรับมือโดยเร็ว 
  2. ป้องกันสิ่งของและคนที่ไม่เกี่ยวข้องจากบริเวณจุดเกิดเหตุทะเลาะวิวาท เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นจากการทำลายสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณที่มีการทะเลาะวิวาท ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และหากบริเวณดังกล่าวมีเด็ก สตรีหรือคนชราอยู่จะต้องรีบอพยพออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด 
  3. ลดการรวมหมู่เพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ในกรณีการทะเลาะวิวาทและมีการตามกลุ่มผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมวงมากขึ้นจะทำให้เหตุการณ์รุนแรงบานปลายได้ง่าย ดังนั้น ยาม จะต้องรีบประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพยายามลดการรวมหมู่เพื่อสนับสนุนของแต่ละฝ่ายให้ได้ มิเช่นนั้นอาจทำให้เหตุทะเลาะวิวาททวีความรุนแรงมากขึ้น 
  4. ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพาคนเจ็บไปโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทนั้นมักจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ต้องรีบช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่ได้รับการอบรมมา จากนั้นต้องประสานหน่วยกู้ภัยเพื่อส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวยังสถานพยาบาลทันที 
  5. ช่วยประสานและจัดการจราจรในบริเวณจุดเกิดเหตุ หากเป็นเหตุใหญ่ที่มีการทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายกันเป็นจำนวนนับสิบคนขึ้นไปอาจทำให้ต้องมีการปิดการจราจร เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องสัญจรผ่านไปมาซึ่งอาจได้รับผลกระทบตามไปด้วย 

เจ้าหน้าที่ รปภ มีบทบาทหน้าที่สำคัญมากในการดูแลและควบคุมเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ทั้งคลี่คลายสถานการณ์เฉพาะหน้าและป้องกันผลกระทบต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง พร้อมกับดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานอย่างถูกต้องจึงจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ