การรักษาความปลอดภัย สำหรับหมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญหรือไม่อย่างไร

การรักษาความปลอดภัย สำหรับหมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญหรือไม่อย่างไร

การรักษาความปลอดภัย สำหรับหมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญหรือไม่อย่างไร

การรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือลูกบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการปิดที่ต้องการความเป็นส่วนตัว มีทางเข้า-ออกหมู่บ้านที่ใช้ได้เพียงแค่คนที่อยู่อาศัยเท่านั้น ต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น

เมื่อการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ที่ปฏิบัติงาน รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญมากเช่นกัน เพราะจะต้องเป็นผู้ตรวจตราคนผ่านเข้า-ออกหมู่บ้านและการดูแลความเรียบร้อยของบ้านแต่ละหลังและมีหน้าที่หลัก ดังนี้

  • ตรวจตราผู้ที่เข้าออกหมู่บ้าน พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการแลกบัตร
  • มีการตรวจดูบ้านแต่ละหลัง ด้วยการใช้ยานพาหนะขับขี่ไปตามซอยต่าง ๆ และตรวจดูความเรียบร้อย ถ้ามีความผิดปกติต้องรีบเข้าระงับเหตุหรือมีการแจ้งกับทางหัวหน้า รปภ.และเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
  • รปภ.ผู้ดูแลหมู่บ้านจะต้องผ่านการอบรมจากทางบริษัทรักษาความปลอดภัยมาแล้วเป็นอย่างดี
  • ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของหัวหน้าชุด รปภ.หรือผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าจ้างอยู่เสมอ
  • การให้ความช่วยเหลือกับผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่ผิดกฎระเบียบของทางนิติบุคคล
  • ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองอย่างดีที่สุด พร้อมให้การดูแล ป้องกัน และปกป้องทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง รวมไปถึงลูกบ้านทุกคนอยู่เสมอ
  • ถ้ามีการเกิดอัคคีภัยหรือเหตุใด ๆ ที่ไม่คาดคิดขึ้น จะต้องจัดการดูแลให้ทุกเหตุการณ์สงบลงอย่างรวดเร็ว
  • รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองตลอดระยะเวลาการทำงาน

การรักษาความปลอดภัยภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งทางนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ดูแลและมีการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยมาดำเนินการ เพราะเมื่อกลายเป็นหมู่บ้านและมีการจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว จะเกิดเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจัดสรรที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

1.การป้องกันภัยที่มาจากภายนอก

เมื่อใดที่มีบุคคลภายนอกเข้าสู่หมู่บ้านหรือรถที่ติดตามผู้อยู่อาศัยมาด้วย รวมไปถึงญาติ, เพื่อนของผู้อยู่อาศัย และบริษัทส่งของต่าง ๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบจาก รปภ.ด้านหน้าของหมู่บ้านให้เรียบร้อยก่อน โดยอาจจะมีการแลกบัตร, การปั๊มตราหมู่บ้าน และการขอเอกสารอนุญาตต่าง ๆ ที่ทางหมู่บ้านจะเป็นผู้กำหนดมาตรการไว้ พร้อมการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่กับป้อมยามหน้าหมู่บ้านให้ต้องใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อทำให้การตรวจสอบในส่วนนี้ไม่ผิดพลาดและไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ร้ายแรงขึ้นภายในหมู่บ้าน

2.การป้องกันภัยจากภายใน

การป้องกันภัยจากภายใน คือ การตรวจตราดูแต่ละซอยและตรวจตราดูความเรียบร้อยของบ้านทุกหลัง ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ถูกโจรกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้ พร้อมการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาทำงานภายในหมู่บ้าน เช่น ผู้ทำความสะอาดสวนส่วนกลางของหมู่บ้าน, ผู้ที่ให้บริการงานต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน,  คนงานก่อสร้างและช่างที่ต้องเข้ามาสร้างหรือซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ซึ่งตามระเบียบแล้วผู้คนเหล่านี้จะต้องมีการถูกจัดทำประวัติ ถ่ายรูป และยื่นเอกสาร พร้อมการแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีการติดบัตรที่ได้รับอนุญาตแล้วเข้าสู่ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

การรักษาความปลอดภัยสำหรับหมู่บ้านจัดสรรถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะผู้อยู่อาศัยที่เข้ามาซื้อบ้านย่อมต้องการความเป็นส่วนตัว ความสงบ และความปลอดภัย ดังนั้นระบบการรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ รปภ.จึงมีส่วนสำคัญในเรื่องนี้ และควรเลือกบริษัท รปภ.ที่มีคุณภาพ พร้อมผ่านการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ มาแล้วอย่างครบถ้วน เพื่อให้การว่าจ้างเป็นไปอย่างมั่นใจ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ