การอบรมเบื้องต้นของ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ก่อนจะลงพื้นที่ทำงาน รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ รปภ ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเบื้องต้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน Security 1 Service จะพาไปรู้จักหัวข้อต่าง ๆ ในการอบรมเบื้องต้น ของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

  1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย จะต้องรู้หลักการของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี ก่อนส่งต่อไปยังหน่วยที่รับผิดชอบ เช่น การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากของมีคม การช่วยเหลือคนเป็นลม การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ มีอาการกระดูกหักหรือร้าว การผายปอด การห้ามเลือด เป็นต้น

  1. การต่อสู้ด้วยมือเปล่าและกระบอง

การฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่าและกระบอง จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่สามารถต่อสู้กับโจรผู้ร้าย หรือสามารถเข้าระงับเหตุได้ก่อนความรุนแรงจะเกิดขึ้น เป็นความรู้พื้นฐานที่จะต้องผ่านการอบรมในหัวข้อนี้

  1. กฎหมายเบื้องต้น

การทำงานที่ต้องคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคคล และสถานที่ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาด จึงต้องมีความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎหมาย เพื่อป้องกันสิทธิ์และป้องกันการละเมิด รวมไปถึงการทำงานให้ลุล่วงเป้าหมายได้อย่างกะทันหัน และถูกต้องตามกฎหมาย

  1. การติดต่อสื่อสาร

          พื้นฐานในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยมคือศักยภาพด้านการสื่อสาร ที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะต้องรู้ถึงวิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างเช่น วิทยุสื่อสาร การเขียนบันทึกรายงานประจำวัน เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก่อนลงพื้นที่เข้าทำงานดูแลความปลอดภัย

  1. การจัดการจราจร

หนึ่งในความรู้เบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะต้องเรียนรู้คือ การจัดการเกี่ยวกับงาน จราจร การปิดกั้น การเปิดทาง เพื่ออำนวยความสะดวก จัดระเบียบ และป้องกันอันตรายให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับหน่วยงานและพนักงาน

  1. การดับเพลิง

          รู้หลักการในการทำงานเมื่อเกิดอัคคีภัย เรียนรู้วิธีใช้งานของอุปกรณ์ สามารถเข้าระดับเหตุเพลิงไหม้ สามารถรับมือได้อย่างมีสติ นำความรู้มาใช้จัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

  1. การรักษาและดูแลความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

จะเป็นการกล่าวถึงมาตรการในการดูแลความปลอดภัย เบื้องต้น ที่ รปภ. จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อป้องกันเหตุให้พ้นจากการโจรกรรม การจารกรรม การก่อวินาศกรรม อุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสำรวจสถานที่เพื่อวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม นำมาตรการมาป้องกันและดูแลความปลอดภัย โดยพิจารณาจาก สิ่งกีดขวาง แสงสว่าง การจัดเวรยามของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และการควบคุมการจราจร

เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการอบรมเบื้องต้นตามที่ระบุมานี้ให้เข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อ รักษาความปลอดภัย หากท่านต้องการบริการดูแลความปลอดภัย สามารถติดต่อกับเรา Security 1 Service ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ