การอำนวยความสะดวกในการจราจร เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ รปภ. ใช่หรือไม่

การอำนวยความสะดวกในการจราจร เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ รปภ. ใช่หรือไม่

งานบริการด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง เพราะถ้าโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ใดมีการว่าจ้าง รปภ.และเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ต้องมีการเดินรถภายในสถานที่นั้น ๆ ย่อมต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ รปภ.เพื่อดูแลงานจราจรภายในและดูแลพื้นที่จอดรถทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของ รปภ.ด้วยเช่นกัน

งานรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ขนาดใหญ่ โครงการหมู่บ้าน หรือแม้แต่สถานที่ราชการต่าง ๆ ต้องมีเรื่องของบริการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร ที่ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ รปภ.ด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้จะเป็นบริการอำนวยความสะดวกให้เฉพาะภายในพื้นที่นั้น ๆ จะไม่รวมถึงการออกมาสู่ถนนใหญ่ สำหรับบริษัทที่จะส่ง รปภ.มาทำงาน ต้องมีการมอบหมายหน้าที่สำคัญและเลือกบุคคลที่มีความสามารถ ด้านให้ความสะดวกการจราจร การจัดพื้นที่จอดรถ และสามารถจดจำทะเบียนหรือจุดจอดรถพิเศษได้

เพราะถือเป็นขอบเขตหน้าที่การทำงานของ รปภ.ที่จะต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรวมได้ทั้งหมด พร้อมการมีมารยาทต่อผู้ที่มาใช้บริการภายในพื้นที่ ต้องมีความแข็งแรงของร่างกาย เพราะต้องยืนบริการจราจรกลางแจ้งนานหลายชั่วโมง ต้องมีการเปลี่ยนกะหมุนเวียนกันตรงตามเวลา ไม่มีขาดหาย โดยเฉพาะช่วงเวลาคับขันหรือช่วงที่มีการเข้า-ออกของรถจำนวนมาก จะต้องมี รปภ.อำนวยความสะดวกด้านจราจรเป็นประจำ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุภายในได้

สำหรับเจ้าหน้าที่ รปภ.อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการเคลียร์พื้นที่ สามารถใช้วิทยุสื่อสารเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ รปภ.ด้วยกัน และหัวหน้า รปภ.ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าระงับเหตุต่าง ๆ รวมไปถึงการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้อง พร้อมผ่านการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ มาแล้วเป็นที่เรียบร้อย ซึ่ง รปภ.อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียว

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ