การอำนวยความสะดวกในการจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ. ใช่หรือไม่

การอำนวยความสะดวกในการจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ. ใช่หรือไม่

การอำนวยความสะดวกในการจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ. ใช่หรือไม่

เจ้าหน้าที่ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แต่จะเป็นการอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ขององค์กรหรือบริษัทที่ถูกว่าจ้างเท่านั้น รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านหน้าของบริษัทผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าเมื่อรถที่มาติดต่อหรือรถของทางผู้ว่าจ้างลงสู่ถนนเมื่อไหร่ จะถือว่าหมดหน้าที่ของ รปภ.ทันที โดยการอำนวยความสะดวกภายในของ รปภ.จะมีดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดการจราจร จะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและจัดจราจรภายในพื้นที่ให้เป็นระเบียบ
 • ควบคุมรถยนต์ที่จะเข้ามาจอดตามจุดต่าง ๆ ขององค์กร
 • ควบคุมทิศทางในการระบายรถ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ทำงานภายในและผู้ที่เข้ามาติดต่อ
 • ดูแลช่วงทางเข้า-ออกขององค์กรผู้ว่าจ้าง รวมไปถึงช่องจอดรถและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถเข้า-ออก ตลอดเวลา
 • อำนวยความสะดวกให้แก่ยานพาหนะทุกชนิด ที่เข้ามาสู่บริษัทของผู้ว่าจ้างและบุคคลที่เข้ามาติดต่อภายในพื้นที่ โดยจะต้องจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎจราจรทั้งหมด
 • มีการจัดระบบจราจรภายในตามแผนผังขององค์กร
 • ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
 • ตรวจสอบผู้ที่มาติดต่อ รวมไปถึงพนักงานทุกคนภายในบริษัท โดยจะต้องตรวจสอบยานพาหนะทุกคันที่มีการเข้า-ออก ถ้ามีพิรุธหรือรู้สึกไม่น่าไว้วางใจ จะต้องมีการตรวจสอบตามระเบียบอย่างถูกต้อง
 • ยานพานะที่ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับทางองค์กรผู้ว่าจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เข้าสู่พื้นที่ภายในเด็ดขาด
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือปิดกั้นหรือกีดขวาง เพื่อใช้งานให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
 • มีหน้าที่ในการเปิด-ปิดและดูแลเรื่องระบบแสงสว่างของอาคารจอดรถ หรือพื้นที่จราจรต่าง ๆ
 • มีการยืนอำนวยความสะดวกจราจรภายในองค์กร เมื่อถึงเวลาเข้าหรือเลิกงาน ยืนอยู่ในจุดที่ปลอดภัยและจะต้องไม่มีสิ่งใด ๆ บดบังตัว รปภ.เพื่อทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • สามารถควบคุมรถได้ด้วยการใช้สัญญาณมือ จำกัดความเร็วของรถให้เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในองค์กร
 • ต้องสังเกตว่าผู้ขับขี่เข้าใจต่อสัญญาณมือและมองเห็นตัว รปภ.ได้ดีหรือไม่
 • ช่วงเวลาค่ำ รปภ.ด้านจราจรจะต้องใส่เสื้อสะท้อนแสง เพื่อทำให้ผู้ขับขี่ได้มองเห็นอย่างชัดเจน
 • รปภ.ช่วงกลางคืนจะต้องมีการใช้นกหวีดที่มีเสียงดังและจะต้องเป่ายาวมากกว่าปกติ พร้อมใช้ไฟฉายเป็นเครื่องมือช่วยเพื่อการให้สัญญาณอย่างถูกต้อง

การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ถือเป็นหน้าที่หลักของ รปภ.ที่ถูกให้ประจำจุดการจราจรโดยเฉพาะ แต่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแค่เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น และจะเป็นการจัดแผนการจราจรภายใน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ภายในองค์กรของผู้ว่าจ้าง แต่การจราจรภายนอกขององค์กรจะไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับหน้าที่ของ รปภ.

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ