การเขียนรายงานของ รปภ. ควรเขียนอย่างไร

รักษาความปลอดภัย

หน้าที่สำคัญของ พนักงาน รักษาความปลอดภัย คือการเขียนรายงาน เพราะเป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อใช้บอกเล่าเรื่องราวในแต่ละวันให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน Security 1 Service จะพามาเรียนรู้หลักการเขียนบันทึกรายงานของ รปภ. ว่าควรเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง

รปภ

การเขียนรายงาน มี 2 ประเภท คือการเขียนรายงานประจำวันทั่วไป กับการเขียนรายงานเหตุการณ์

การเขียนรายงานประจำวันทั่วไป เป็นการเขียนบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ของ รปภ. โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ไปจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ระบุเป็นข้อ ๆ ด้วยหลักการเขียนที่ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ถ้ามีการเขียนผิด ห้ามลบให้ใช้วิธีการขีดฆ่า โดยที่ยังสามารถอ่านข้อความเดิมได้ แล้วค่อยเขียนข้อความใหม่ที่ถูกต้องต่อไป ถ้าหากรายงานเสียหายแผ่นใดแผ่นหนึ่ง ให้ขีดเป็นเส้นทแยงมุม เขียนระบุไว้ว่า “ไม่ใช้” พร้อมลงชื่อกำกับไว้ ห้ามฉีกกระดาษแผ่นนั้นออกเด็ดขาด

          การเขียนรายงานเหตุการณ์ เป็นการเขียนบันทึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่แยกออกจากบันทึกประจำวัน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในระหว่างการทำงาน ซึ่งการเขียนรายงานที่ดีนั้น ควรมีใจความสมบูรณ์ กระชับ ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น กับใคร ที่ไหน เวลาใด และเกิดขึ้นอย่างไร เพราะในบันทึกรายงานนั้น อาจใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น

จากหลักการเขียนบันทึกรายงานที่ Security 1 Service นำมาเสนอนั้น คงจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย และนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง หากสนใจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านความปลอดภัยของเราในเรื่องต่าง ๆ สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทาง ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ