คนต่างด้าว สามารถทำอาชีพ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ได้ไหม

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าคนต่างด้าวนั้นไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาความปลอดภัย ได้ ว่าแต่จะด้วยเหตุผลอะไร แล้วมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้น ขอเชิญมาติดตามไปพร้อมกัน

  • คนต่างด้าวไม่สามารถทำอาชีพเป็น เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ได้

ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าคนต่างด้าวนั้นสามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยได้ 2 อาชีพเท่านั้น นั่นก็คือ กรรมกร และ งานรับใช้ในบ้าน เท่านั้น ฉะนั้นแรงงานต่างด้าวจึงไม่สามารถประกอบอาชีพ รปภ ได้

  • คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่สามารถทำงานได้ในประเทศไทย

คนที่สามารถทำอาชีพดูแลความปลอดภัยได้นั้นต้องรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งมีการต่ออายุทุก 3 ปี โดยมีคุณสมบัติคือ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  4. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาดูแลความปลอดภัย จากสถานฝึกที่อบรมที่มีการรับรอง
  • เหตุผลที่คนต่างด้าวไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้

เนื่องจากอาชีพเกี่ยวกับการรักษาดูแลความปลอดภัยนั้นเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องและมีความใกล้ชิดกับบุคคลในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สิน การประกอบอาชีพนี้จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการสื่อสารเป็นภาษาไทย เข้าใจกฎระเบียบและความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพื่อความปลอดภัยของบุคคลทุกระดับในบริเวณที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน

  • โทษของการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามคนต่างด้าวเป็นเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

หากคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานแต่ฝ่าฝืนการทำอาชีพเป็น รปภ จะโดนปรับไม่เกิน 20,000 บาท และนายจ้างก็ถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากคนต่างด้าวที่ทำอาชีพเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือถูกปรับตั้งแต่ 2,000 ไปจนถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับนายจ้างก็มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างเช่นกัน

การสรรหาเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมาอำนวยความสะดวกให้กับสถานที่ต่าง ๆ นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เพราะคนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น ต้องผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติครบถ้วน

Security 1 Service ยินดีให้บริการแก่ท่านที่กำลังมองหาเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้ตามความต้องการ โดยสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ