คปอ. คืออะไร เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

คปอ. คืออะไร เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

คปอ. คืออะไร เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

คปอ.หรือคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ถูกก่อตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง เพื่อการกำหนดมาตรฐานงานบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมภายในการทำงาน เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยกิจการที่จะต้องมีการจัดตั้ง คปอ.จะต้องมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มกิจการเหมืองแร่, ปิโตรเคมี, โรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, งานด้านก่อสร้าง, ช่างบำรุง, งานขนส่ง, งานสถานีบริการน้ำมัน, งานโรงแรม, ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่สถานพยาบาลและสถาบันการเงิน รวมไปถึงกิจการอื่น ๆ ภายในประเทศ จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้ง คปอ.ขึ้นมาภายในองค์กรทั้งหมด หน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการ คปอ.คือการส่งเสริม สนับสนุน และการนำเสนอกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ พร้อมพิจารณาข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้พื้นที่เกิดมาตรฐานด้านความปลอดภัยภายในการทำงานแล้วนำเสนอต่อนายจ้าง เพื่อทำให้เกิดแผนปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องทำงานร่วมกับ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรง เพราะจะต้องวางแผนเพื่อประสานงานด้านการดูแลความปลอดภัยภายในสถานประกอบการทุกส่วน โดย คปอ.จะเป็นผู้พิจารณาโครงการและแผนฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงาน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ รปภ.จึงจำเป็นจะต้องประสานงานโดยตรงกับ คปอ.และเข้าร่วมแผนการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ภายในสถานประกอบการทั้งหมด ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นไปตาม กฎหมายกำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ คปอ.จะต้องทำงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในทุก ๆ ด้านของสถานประกอบการ ซึ่งถ้านายจ้างหรือเจ้าของกิจการไม่มีการตั้งคณะกรรมการ คปอ.จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 ทันที ดังนั้นจึงมีหน้าที่โดยตรงในด้านความปลอดภัยทั้งหมด และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของ รปภ.ที่จะต้องดำเนินงานตามแผนของ คปอ.ด้วยเช่นกัน

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ