ความผิดร้ายแรงของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ความผิดร้ายแรงของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ความผิดร้ายแรงของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

กฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติคือสิ่งที่ถูกกำหนดมาเพื่อควบคุมและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะตำแหน่งพนักงาน รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินและสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย รปภ จึงต้องปฏิบัติตนอยู่ในหน้าที่อย่างเข้มงวด ในเมื่อหน้าที่หลัก คือ ดูแลรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ยาม จึงต้องควบคุมทั้งด้านอารมณ์และการกระทำไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่น 

คำถามคือ สิ่งใดบ้างถือเป็นความผิดร้ายแรงของ รปภ ?

พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ ยาม คือ บุคคลที่ช่วยในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในทรัพย์สินและสถานที่ของผู้อื่น จึงจำเป็นต้องมีการรักษากฎระเบียบและวินัยในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ตนเองเป็นต้นเหตุสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเสียเอง ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดของพนักงาน รักษาความปลอดภัย สำหรับการกระทำความผิดร้ายแรงดังต่อไปนี้

  1. ห้ามไม่ให้เล่นการพนัน ห้ามเสพสิ่งเสพติดรวมถึงของมึนเมาหรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
  2. ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ไม่พกอาวุธหรือระเบิด
  3. ไม่หลับขณะทำงาน จะต้องมีความตื่นตัวขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
  4. ไม่ให้เข้าเขตหวงห้ามหากไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาภายในที่ทำงานโดยเฉพาะในยามวิกาล
  5. ห้ามทิ้งบริเวณที่ตนดูแลหรือต้องคอยเฝ้าระวังไว้จนกว่าจะมีคนอื่นมาเข้าเวรต่อ 

นอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ดูแลด้านความปลอดภัยควรปฏิบัติ คือ เขียนรายงานปฏิบัติงานในแต่ละวันตามความเป็นจริง ควรเข้างานเร็วกว่าเวลางานอย่างน้อย 15 นาที และดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

จะเห็นได้ว่าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเป็นหน้าที่สำคัญจึงจำเป็นต้องมีข้อปฏิบัติและข้อควบคุมพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นอย่างเข้มงวด ซึ่งหากต้องการบริการด้านความปลอดภัยแบบมืออาชีพสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ