ความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

งานด้านรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญต่อเจ้าของโครงการคอนโดหมู่บ้านและผู้ประกอบการต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงต้องมีการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ รปภ.มาประจำจุดและสามารถให้การรักษาความปลอดภัยได้ดีอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มต้นงานรักษาความปลอดภัย ควรรู้เรื่องราวต่อไปนี้

1.หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้ที่จะสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องรู้ เพราะจะเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลชีวิตและทรัพย์สินผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ป้องกันไม่ให้เกิดการโจรกรรมและอาชญากรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ ต้องลดการสูญเสียได้มากที่สุด ดังนั้นหน้าที่รับผิดชอบโดยรวมจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่ส่วนหน้าของโครงการหรือกิจการต่าง ๆ ถ้าเป็น รปภ.ประจำจุดต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่ละทิ้งหน้าที่ไปนานเกินกว่า 15 นาที  พร้อมให้การปฏิบัติหน้าที่แบบรวดเร็ว เข้าแก้ไข หรือระงับเหตุได้ดี มีความตื่นตัวและสามารถที่จะจัดการทุกสถานการณ์ให้มีความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว ขณะปฏิบัติงานจะต้องทำตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าจ้าง ต้องไม่ละเลยหน้าที่ของตัวเองอย่างเด็ดขาด พร้อมการจดบันทึกสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน มีการแต่งกายอย่างสุภาพ ถูกต้อง และตรงตามกฎระเบียบ

2.คุณสมบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดี

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดี คือ ต้องเป็นผู้มีไหวพริบ รู้จักสังเกต มีร่างกายที่แข็งแรงและมีความคล่องแคล่ว ทำงานประจำจุดได้อย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกแห่ง มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านออก เขียนได้ มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน โดยเฉพาะคดีด้านการลักทรัพย์, คดียาเสพติด และคดีที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ รวมถึงคดีต่าง ๆ ที่ถูกกฎหมายกำหนดไว้ ต้องมีเอกสารยืนยันทางราชการอย่างครบถ้วนและจะต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรของทางบริษัทมาก่อน

3.ความปลอดภัยในการทำงาน

หนึ่งในเรื่องสำคัญที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรรู้ คือ ความปลอดภัยในการทำงานที่จะถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย  ดังนั้นการเข้าอบรมของทางบริษัท จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะมีการพูดถึงความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะมีขอบเขตหน้าที่อย่างชัดเจนและจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อห้ามต่าง ๆ ของสถานที่ รวมไปถึงการอบรมไม่ให้เกิดความประมาทหรือพลั้งเผลอในการทำงาน การแต่งกายที่จะต้องมีความเรียบร้อยและเหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตของคนทำงานได้เป็นอย่างดี

4.ขอบเขตหน้าที่ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ต่าง ๆ จะมีขอบเขตหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถเข้าระงับเหตุได้หรือยับยั้งการก่อเหตุร้ายแรง แต่ทั้งนี้จะต้องดูตามตัวบทกฎหมายร่วมด้วย เพื่อที่จะได้ไม่ทำเกินกว่าหน้าที่และกลายเป็นคดีในอนาคตได้

5.การเข้ารับอบรม

ตามกฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องผ่านการเข้ารับฝึกอบรมจากทางบริษัท รปภ.มาแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าทำงานได้ตามปกติ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ความเข้าใจต่อหน้าที่ของตนเอง และการฝึกฝนให้ร่างกายมีความแข็งแรง เตรียมพร้อมทั้งสติปัญญาและร่างกาย เพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

ถ้าคุณสนใจที่จะเข้าสมัครงานบริษัทรักษาความปลอดภัย ทั้ง 5 ข้อนี้ถือเป็นความรู้ที่คุณควรศึกษาไว้ก่อน เพื่อทำให้คุณได้รู้ถึงหน้าที่อันชัดเจนของการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ