ความรู้เกี่ยวกับงาน รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ใครที่บอกว่าการดูแลความปลอดภัย เฝ้ายาม เป็นเรื่องง่ายกัน แค่นั่ง ๆ นอน ๆ ก็จบไปวัน ๆ ดูเป็นงานง่าย ๆ ใครที่คิดแบบนั้น วันนี้ทาง Security 1 Service จะพาทุกท่านไปดูความรู้เกี่ยวกับงานดูแลความปลอดภัยนั้น ว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญและจำเป็นต้องรู้กันบ้าง

ก่อนที่จะเป็นพนักงาน รปภ ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ซึ่งมีหนึ่งข้อที่เกี่ยวกับการมีใบรับรองจากการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การ รักษาความปลอดภัย ขั้นต้น, กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัย, พื้นฐานทักษะการต่อสู้, การเขียนรายงาน, หลักการเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล, การจัดการกับเหตุกรณีฉุกเฉิน, การใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารและอุปกรณ์ในการดูแลความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง อาวุธประจำกาย เป็นต้น ซึ่งความรู้เกี่ยวกับงานดูแลความปลอดภัยมีหลายข้อที่ควรรู้ เช่น

  1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับสถานที่ เช่น
    • ข้อพิจารณาในการวางมาตรการ รปภ ในส่วนของสถานที่ อาทิ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมของสถานที่ ภยันตรายเกี่ยวกับสถานที่ทั้งจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหว หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การลอบวางเพลิง การก่อวินาศกรรม การตรวจสอบเครื่องกีดขวาง ระบบแสงสว่าง การป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น
    • จำนวนเจ้าหน้าที่ การเป็นเวร กะ จำนวนพาหนะเข้าออก จำนวนผู้มาติดต่อ
    • ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่ ระบบสัญญาณแจ้งภัย รู้พิกัดของสถานที่ปฏิบัติงานเป็นต้น
  2. รู้หน้าที่ของงาน ลักษณะการปฏิบัติงานในสถานที่นั้น ๆ การควบคุมดูแลบริเวณที่รับผิดชอบและการสังเกตการณ์ การตรวจค้น และมารยาทในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

จากความรู้เบื้องต้นของการดูแลความปลอดภัย จะเห็นได้ว่าต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจและมีประสบการณ์ จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งท่านสามารถว่าจ้างพนักงานดูแลความปลอดภัยที่มีความรู้และประสบการณ์ได้ที่ Security 1 Service เราพร้อมให้บริการทุกเมื่อ โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ