ความเสี่ยงในอาชีพ รปภ คืออะไร?

รักษาความปลอดภัย

ความเสี่ยงในอาชีพ รปภ. อาจเกิดขึ้นจากหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ซึ่งหมายถึง การปกป้อง ดูแล รักษา ไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งพวกเขาย่อมมีโอกาสเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้แล้ว Security 1 Service จะขอกล่าวถึงความเสี่ยงของอาชีพนี้มาให้ทราบกันโดยสังเขป ดังนี้

  • ความเสี่ยงจากการจราจร เนื่องจากพนักงาน รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่โดยตรงในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อ ถือเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ โดยเฉพาะการโบกรถ กั้นทางให้รถออกจากอาคารสู่ถนนใหญ่ บนท้องถนนย่อมมีทั้งผู้ขับรถที่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีเทคนิคในการจัดการและควบคุมให้การจราจรภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นไปโดยสะดวกและปลอดภัย
  • ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรม หน้าที่ในการปกป้องดูแลความปลอดภัยนั้น มีความเสี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้ร้าย อาจเกิดการต่อสู้ หรืออาจถึงขั้นร้ายแรง ถูกทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต ดังจะเห็นในข่าวที่มีผู้ร้ายยิงเจ้าหน้าที่ในห้างสรรพสินค้าขณะปล้นร้านทอง นับเป็นความเสี่ยงสูงของอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  • ความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ อาชีพรักษาความปลอดภัย มีความเสี่ยงจะได้เจอกับภัยพิบัติ อย่างไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือน้ำท่วม เหตุการณ์ทางธรรมชาติเช่นนี้ นับเป็นความเสี่ยงที่อาชีพนี้ต้องระวัง และมีการฝึกซ้อมป้องกันภัยอยู่เสมอ

ถึงแม้อาชีพ รปภ จะมีความเสี่ยงตามที่กล่าวมา แต่ทาง Security 1 Service ได้มีมาตรการต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันและดูแลพนักงานของเราให้ได้รับความปลอดภัย ด้วยการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน ถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ