คอนโด ต้องมี รปภ. หรือไม่ เพราะเหตุใด

คอนโด ต้องมี รปภ. หรือไม่ เพราะเหตุใด

คอนโด ต้องมี รปภ. หรือไม่ เพราะเหตุใด

ถ้าเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ผู้คนจะคุ้นชินกับภาพของการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.ที่หน้าหมู่บ้าน แต่เมื่อใดที่เป็นคอนโดแล้วอาจจะมีความไม่คุ้นชิน เพราะบางคอนโดจะไม่มีการจ้าง รปภ.มาดูแล ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือไม่? ซึ่งสามารถตอบได้ว่าควรมี เพราะการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนจำนวนมากและการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกบ่อยครั้ง อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้ง่ายเลยทีเดียว ดังนั้นหน้าที่ของ รปภ.ภายในคอนโด จึงมีส่วนสำคัญและต้องปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

  • ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้เข้า-ออกคอนโด โดยอาจต้องมีการแลกบัตรหรือการขอเอกสารอนุญาตเพื่อเข้าสู่คอนโด ซึ่งจะเป็นไปตามแนวทางที่นิติบุคคลคอนโดเป็นผู้จัดทำไว้
  • ตรวจสอบและดูแลกล้องวงจรปิด ทั้งในส่วนของป้อม รปภ.และส่วนต่าง ๆ ของโครงการ
  • เดินตรวจตราลูกบ้านทุกห้องและทุกชั้นตามเวลาที่ถูกกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในโครงการคอนโดมากที่สุด
  • ปกป้องและดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง รวมไปถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ของลูกบ้าน ไม่ให้ถูกโจรกรรมง่ายจนเกินไป
  • ดูแลและตรวจสอบผู้ที่เข้ามาทำงานภายในคอนโดมิเนียม เช่น ช่างที่จะต้องเข้ามาติดตั้งสายเคเบิล, ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต, พนักงานทำความสะอาด หรือผู้ที่เข้ามาซ่อมแซมห้องคอนโดต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
  • ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นหรือเป็นเหตุการณ์ร้ายแรง ต้องรีบเข้าระงับเหตุและติดต่อหัวหน้า รปภ.กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรวดเร็ว
  • มีการเขียนรายงานการตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้อยู่เสมอ
  • การให้ความช่วยเหลือกับลูกบ้านภายในคอนโดมิเนียม ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมและจะต้องอยู่ภายในข้อกำหนดของทางนิติบุคคล ถ้าเป็นการทำผิดไปจากข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางคอนโดมิเนียมควรแจ้งกับลูกบ้านทันที

การอยู่ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดมิเนียม จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.อย่างแน่นอน เพราะต้องมีการตรวจตราและดูแลผู้เข้า-ออกคอนโดอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด พร้อมการเป็นผู้ดูแลให้ลูกบ้านทุกคนอยู่อย่างสงบสุข ไม่ทำผิดกฎระเบียบของคอนโด จนอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่ขึ้นมาในอนาคต

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ