รปภ. สามารถคัดกรองบุคคลเข้า-ออก สถานที่ได้หรือไม่

รปภ. สามารถคัดกรองบุคคลเข้า-ออก สถานที่ได้หรือไม่

รปภ. สามารถคัดกรองบุคคลเข้า-ออก สถานที่ได้หรือไม่

จุดคัดกรองสำหรับบุคคลเข้า-ออกสถานที่ต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาด Covid 19 ที่จำเป็นต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้นการคัดกรองที่ถือว่าเป็นด่านหน้าก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ จึงกลายมาเป็นหนึ่งในหน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องเป็นผู้คัดกรองทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ, การดูให้บุคคลเข้า-ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง รวมไปถึงการตรวจเรื่องเอกสารแสดงตัวตนและเอกสารการติดต่อ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของทั้งชีวิตและทรัพย์สินผู้ว่าจ้าง รวมไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ซึ่งหนึ่งในหน้าที่สำคัญ คือ การคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ที่เป็นจุดช่วยกรองทั้งเรื่องของการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid19 รวมไปถึงการคัดกรองบุคคลต้องสงสัยต่าง ๆ ไม่ให้เข้า-ออกสถานที่จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลภายในได้ ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของ รปภ.ด่านหน้าที่จะต้องรู้ถึงกฎและระเบียบของการคัดกรองบุคคลเข้า-ออกอย่างชัดเจน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด สำหรับการคัดกรองบุคคลเข้า-ออกนั้น สามารถทำได้ทั้งสถานที่ทำงานทั่วไป, โครงการคอนโด, โครงการหมู่บ้านจัดสรร, ออฟฟิศ และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม เพราะถือเป็นระเบียบสำคัญที่จะช่วยบุคคลเข้าสู่สถานที่อย่างปลอดภัย และเมื่อออกจะต้องตรวจสอบดูว่ามีการนำของมีค่าใด ๆ จากภายในออกมาหรือไม่ จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของ รปภ.ในยุคนี้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ