จรรยาบรรณของงาน รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

รักษาความปลอดภัย

งาน รักษาความปลอดภัย เป็นวิชาชีพหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีจรรยาบรรณ เพื่อรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

Security 1 Service จึงขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับจรรยาบรรณรักษาความปลอดภัยในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

  1. การหาความรู้

รปภ ต้องไม่อยู่นิ่งในการขวนขวายหาความรู้ เพื่อเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคม เช่น การเกิดเหตุการณ์ร้ายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมระแวดระวังภัยอยู่เสมอ

  1. การคบเพื่อน

ไม่คบคนที่เป็นอันธพาล เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และทำให้ผู้ว่าจ้างไม่ไว้วางใจได้ ดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงการคบหากับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่มีความเสี่ยงก่อพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมได้

  1. มีบุคลิกภาพที่ดี

ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่ใช้ยาเสพติดทุกประเภท มีทักษะในการเข้าสังคมที่ดี รู้จักการทำความเคารพผู้ใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงแต่งกายในเครื่องแบบที่กำหนดอยู่เสมอในช่วงเวลาที่ทำหน้าที่

  1. รักษาระเบียบวินัย

ยึดมั่นในกฎกติกาของผู้ว่าจ้างว่ามีระเบียบอย่างไรก็จะต้องยึดมั่นตามนั้น ไม่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อองค์กร

  1. รักในอาชีพ

อาชีพดูแลความปลอดภัยเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ได้ต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาต ทั้งยังสามารถพกอาวุธได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องเคารพในอาชีพของตัวเอง ไม่ทำตัวให้เป็นที่เสื่อมเสีย

  1. รักษาความลับ

เมื่อทำงานอยู่ในองค์กรของผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กกลางใหญ่หรือหน่วยงานราชการก็ต้องรักษาความลับต่าง ๆ ไว้ไม่แพร่งพรายให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อผู้ว่าจ้างในภายหลัง

  1. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่หลับในเวลางาน ไม่ควงเวรจนกระทั่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อธุระส่วนตัวในระหว่างการทำงาน เหล่านี้เป็นความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติงานของ รปภ ที่ควรยึดมั่น

จะเห็นได้ว่าจรรยาบรรณที่กล่าวมาทั้ง 7 ข้อ เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ทุกคนต้องทำตาม และบุคลากรที่เราฝึกอบรมนั้น ต่างก็ยึดมั่นในจรรยาบรรณครบถ้วนทุกข้ออย่างแน่นอน หากท่านต้องการใช้บริการด้านความปลอดภัย โปรดติดต่อเรา Security 1 Service ได้ที่

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ