จำเป็นไหมที่เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ต้องสำรวจสถานที่

รักษาความปลอดภัย

เราทราบกันดีว่าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อทรัพย์สิน บุคคล และสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นระเบียบข้อปฏิบัติ เมื่อเป็นดังนี้แล้ว รปภ. มีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจสถานที่หรือไม่ Security 1 Service จะพาไปค้นหาคำตอบกัน

การสำรวจสถานที่ กับการป้องกันดูแลความปลอดภัย

การสำรวจสถานที่ คือ ตรวจสอบ ตรวจค้น ที่ตั้งหรือแหล่งใดแหล่งหนึ่ง เมื่อนำมารวมกับการ รักษาความปลอดภัย จึงตีความได้ว่า การตรวจค้นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล ทรัพย์สิน และสถานที่ ถือเป็นหัวใจหลักของงานดูแลความปลอดภัย

ก่อนจะลงพื้นที่เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย ต้องมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั้น จะต้องมีการสำรวจสถานที่เพื่อค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ของสภาพแวดล้อมโดยละเอียด เพื่อวางแนวทางการจัดตั้งระบบดูแลความปลอดภัย และชี้แจงให้ผู้ว่าจ้างเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมายในการสำรวจสถานที่เพื่อดูแลความปลอดภัย

  • เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากบุคคล เช่น ความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความผิดพลาด ขาดศักยภาพ หรืออาจจะเกิดจากความตั้งใจทำร้ายเพื่อหวังผลประโยชน์ในทางมิจฉาชีพ เข้ามาโจรกรรม จารกรรม ก่อวินาศกรรมจากช่องโหว่ของสถานที่ การสำรวจจะทำให้รู้ว่าจะต้องมีการวางมาตรการอย่างไร เพื่อป้องกัน ปราบปราบ และดูแลความปลอดภัย
  • เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม อย่างเช่น สำรวจสภาพแวดล้อมว่าตั้งอยู่ใกล้เชื้อเพลิงหรือไม่ มีโอกาสในการเกิดเพลิงไหม้มากน้อยแค่ไหน ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม เคยประสบปัญหาน้ำท่วม ดินถล่ม หรือไม่ เป็นต้น
  • เพื่อป้องกันภัยคุกคาม ที่อาจจะเกิดจากความขัดแย้ง การก่อจลาจล การสำรวจสถานที่จะทำให้รู้ว่าจะต้องป้องกัน ปราบปราบ และตั้งรับกับสถานการณ์ได้อย่างไรบ้าง

เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการสำรวจสถานที่ ก่อนจะวางแนวทางและมาตรการ แล้วยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อคุ้มครองให้สถานที่ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติและอันตรายต่าง ๆ

          หากสนใจข้อมูลด้านการดูแลความปลอดภัย ต้องการจ้าง รปภ หรืออยากสอบถามเกี่ยวกับบริการของเรา Security 1 Service คือบริษัทความปลอดภัยมาตรฐานสากล สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ