ทหารผ่านศึก สามารถสมัครงาน รปภ. ได้หรือไม่

ทหารผ่านศึก สามารถสมัครงาน รปภ. ได้หรือไม่

ทหารผ่านศึก สามารถสมัครงาน รปภ. ได้หรือไม่

สำหรับทหารผ่านศึกแล้ว สามารถสมัครงาน รปภ.ได้ตามปกติ ทั้งยังเป็นผู้ที่สามารถจะสมัครเข้าแบบพิเศษได้ เพราะผ่านการฝึกอบรมการต่อสู้และการใช้อาวุธมาแล้ว แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นทหารมาก่อนหรือเป็นทหารผ่านศึก มักจะสมัครในรูปแบบของ รปภ. อผศ. หรือ รปภ.ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครงานเป็น รปภ. อผศ. หรือ รปภ.ทหารผ่านศึก ควรจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ประกาศไว้ ดังนี้

 1. เพศชายอายุระหว่าง 18-55 ปีบริบูรณ์
 2. สำเร็จการศึกษาในขั้นพื้นฐาน
 3. เคยผ่านการเป็นทหารผ่านศึกหรือเป็นครอบครัวของทหารผ่านศึก
 4. เป็นหนึ่งในทหารกองหนุนมาก่อน
 5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีวินัยสูง
 6. จะต้องไม่เป็นผู้เคยต้องโทษในคดีทางเพศ คดีลักทรัพย์ หรือคดีด้านความมั่นคงของชาติมาก่อน
 7. ไม่เคยเป็นผู้ที่ได้รับโทษจนถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากงานมาก่อน
 8. สำหรับบุคคลทั่วไป จะได้รับการพิจารณาจากองค์กรเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครได้
 9. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ถูกระบุไว้ เช่น วัณโรคระยะอันตราย, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเรื้อน, โรคเท้าช้าง หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น
 10. ต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือผู้ทุพพลภาพ
 11. สำหรับผู้ที่เป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการ จะต้องมีหลักฐานเป็นบัตรผ่านศึก, สมุดกองหนุน (ส.ด.8 และ ส.ด.43) หรือบัตรที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นครอบครัวของทหารผ่านศึก
 12. การฝึกอบรมจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเอง ดังนั้นจึงควรเตรียมเงินในส่วนนี้มาด้วย สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ Covid-19 การฝึกอบรมจะเป็นหลักสูตรเร่งรัดพิเศษ

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัคร รปภ.แบบทหารผ่านศึก หรือ รปภ.อผศ.สามารถติดตามดูรายละเอียดจากหน้าเว็บของการรับสมัครได้เลย โดยจะมีการแนะนำเรื่องคุณสมบัติ หลักฐานการรับสมัคร และสิ่งของที่ต้องเตรียมมาในวันฝึกอบรม รวมถึงการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ที่ควรรู้ เพื่อให้คุณสามารถเข้าฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง ที่สำคัญที่สุดคือความระมัดระวังที่จะไม่หลงเชื่อบุคคลแอบอ้างที่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มและอ้างว่าจะสามารถทำให้คุณเข้าเป็น รปภ.อผศ.ได้อย่างเด็ดขาด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ