ทำไมถึงไม่ควรจ้าง รปภ. ที่เป็นชาวต่างด้าว

รปภ

งานดูแล รักษาความปลอดภัย (รปภ) เป็นงานที่มีภาระหน้าที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ซึ่งที่ผ่านมา เราเคยเห็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่เป็นชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแนะนำว่าไม่ควรจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  1. การเข้าใจภาษาไม่ชัดเจน

แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย มักมีอายุงานสั้น ทำให้ไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้อย่างถ่องแท้ การทำงานดูแลความปลอดภัยจำเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน หากมีปัญหาเรื่องด้านการสื่อสาร เช่น การใช้คำย่อ คำพูดที่ไม่เป็นทางการ คำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย จะทำให้เข้าใจความหมายผิดพลาดได้

  1. ไม่มั่นใจในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ

แรงงานต่างด้าวที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ รปภ อาจประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่คุ้นเคยกันได้ในระดับปานกลาง แต่เมื่อต้องแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ หรือต้องประสานหน่วยกู้ภัย โรงพยาบาล เพื่อพาผู้ประสบเหตุไปรักษาตัวอย่างเร่งด่วน ก็จะไม่มั่นใจในการสื่อสาร ทั้งนี้ หากเกิดการผิดพลาดในการเลือกคำสื่อความหมาย ก็จะทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายได้

  1. เสี่ยงต่อการละทิ้งหน้าที่

เนื่องจากแรงงานต่างด้าวบางส่วนมาทำงานแบบผิดกฎหมาย หรือไม่มีเอกสารประจำตัวที่นายจ้างติดตามตัวได้ รวมถึงไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในไทยเป็นหลักแหล่ง หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ก็อาจละทิ้งหน้าที่และไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้กระทบต่อภาพรวมการทำงานและชื่อเสียงของบริษัทดูแลความปลอดภัยได้

  1. กฎหมายเข้มงวด

ปัจจุบันมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ควบคุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่สองฉบับ คือ พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย  พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีสัญชาติไทย ทั้งยังต้องมีใบอนุญาตผ่านการอบรมอย่างถูกต้องจากสถาบันด้านความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายด้วย และพระราชบัญญัติการทำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2551 ที่อนุญาตให้คนงานต่างด้าวทำงานได้ในกิจการ 24 ประเภท หรือดูแลรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น จึงเป็นการรักษามาตรฐานวิชาชีพเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ได้รับความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงโดยการจ้างงานคนไทยเท่านั้น และหากไม่ปฏิบัติตามนี้ ผู้ว่าจ้างก็จะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย

จากที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเป็นเรื่องเสี่ยงอย่างมากทั้งด้านการปฏิบัติงานและการขัดต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจึงต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียจากการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างรอบคอบ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าให้เลือกจ้าง รปภ ที่เป็นคนไทย โดยเลือกจากบริษัทที่มีการอบรมอย่างดี เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หากท่านต้องการใช้บริการดูแลความปลอดภัย Security 1 Service มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ โปรดติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ