ทำไมสนามบินจึงต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก

ทำไมสนามบินจึงต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก

ทำไมสนามบินจึงต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก

สนามบินหรือท่าอากาศยานเป็นจุดศูนย์รวมการเดินทางที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก จึงถือว่าเป็นจุดสำคัญที่จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด เพราะด้วยการเดินทางของทั้งคนในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม, การก่อการร้าย, ภัยคุกคามต่าง ๆ หรือแม้แต่อุบัติเหตุภายในได้อยู่เสมอ ระบบการรักษาความปลอดภัยจึงถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยปกป้องชีวิตพลเรือน, ทรัพย์สิน และส่วนสำคัญต่าง ๆ ของท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัยสูงสุด

สนามบินถือเป็นจุดสำคัญที่จะต้องรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม เพราะมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี, การก่อการร้าย และการเกิดภัยคุกคามในหลากหลายรูปแบบ จึงทำให้ต้องมีความเข้มงวดต่อการตรวจสอบผู้ที่กำลังจะเดินทาง โดยเฉพาะการเข้าระงับเหตุต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการเดินทางของผู้คนที่อยู่ภายในสนามบิน นอกจากนี้การรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานยังเป็นหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยภายใน จึงต้องมีความเข้มงวดสูง มีการเลือกใช้ผู้ดูแลที่เป็นทั้งตำรวจบริการสายการบิน, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มียศทางทหาร และมีการทำงานร่วมกับ  รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากบริษัทที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้ที่จะสามารถเข้ามาทำงานร่วมกับทั้งตำรวจและทหารได้ จะต้องมีประวัติที่ขาวสะอาด ไม่เคยต้องโทษคดีใด ๆ มาก่อนและผ่านการอบรมอย่างถูกต้องตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยครบถ้วน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในสนามบิน จะต้องรับผิดชอบการตรวจตรากระเป๋าเดินทาง, สิ่งผิดกฎหมาย, อาวุธ และดูแลในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน พร้อมการมาจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่านการทดสอบมาถูกต้อง และเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพราะการรักษาความปลอดภัยในระดับของสนามบินถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องคัดสรรเฉพาะบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานและ สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาความปลอดภัยในอนาคตได้อีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ