ทำไม บางคนเรียกเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ว่า ยาม

รักษาความปลอดภัย

วันนี้ Security 1 Service จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกันว่า ทำไมบางคนถึงเรียกเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ว่ายาม แล้วสองคำนี้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (รปภ.) มีทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ห้าง ร้าน อาคาร สินค้า ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ดูแลทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะเวลากลางคืน ทำให้บางครั้งนิยมเรียก ว่า ”ยาม” เพราะคำว่า ยามตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหนึ่งความหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ว่า คนเฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา เช่น แขกยาม ไทยยาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคำว่า อยู่ยาม หรือ เฝ้ายาม ซึ่งแสดงถึงลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของยามอีกด้วย ทำให้พอเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดจึงยังมีการเรียก รปภ. ว่า “ยาม” มาจนถึงปัจจุบัน

“ยาม” ในอดีต อาจหมายถึงผู้ที่เฝ้ายาม ซึ่งบุคคลผู้นั้นอาจจะไม่มีความรู้ในการเฝ้ายามก็ได้ แต่ในปัจจุบัน ก่อนที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น ต้องมีการอบรมความรู้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ และเพื่อได้รับใบอนุญาต สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การฝึกอบรมประกอบด้วยการฝึกภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ เป็นระยะเวลา 40 ชั่วโมง อาทิ ความรู้พื้นฐานการรักษาความปลอดภัย, หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีขั้นตอนรับมืออย่างไร, วิธีการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการฝึกศิลปะการต่อสู้และการใช้อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ โดยสามารถเข้ารับการฝึกได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ และหากท่านสนใจการฝึกอบรมหรือต้องการบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อ Security 1 Service ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

 

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ