ทำไม รปภ. จึงต้องให้เราแลกบัตร ทุกครั้ง เมื่อเราเข้าไป องค์กร หรือ บริษัท ต่างๆ

รปภ

เมื่อเข้าไปติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ เราต่างคุ้นเคยกับการที่ต้องแลกบัตรก่อนทุกครั้ง สงสัยใช่ไหมว่า ทำไมเราจะต้องทำแบบนั้น Security 1 Service ขอนำคำตอบที่สรุปจากการประมวลด้วยเหตุผลของบริษัทต่าง ๆ มาให้ทราบกันดังนี้

          ด้วยหัวใจหลักสำคัญของหน้าที่ รปภ คือการ รักษาความปลอดภัย ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันนำมาซึ่งความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสถานที่ หน้าที่ในการสอบถามเพื่อบันทึกข้อมูล รวมถึงการแลกบัตร จึงถือเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อการดูแลความปลอดภัยนั่นเอง

ข้อปฏิบัติในการเข้า-ออก ของสถานที่ต่าง ๆ

โดยทั่วไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า บริษัทเอกชน หรือสถานที่ราชการ จะต้องให้บุคคลภายนอกแลกบัตรก่อนเข้าไปในสถานที่ทั้งหมด หรือบริเวณบางส่วน Security 1 Service ขอกล่าวถึงภาพโดยรวมของข้อปฏิบัติที่ยึดถือโดยทั่วไป ซึ่งแต่ละสถานที่จะกำหนดรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม แต่บทความนี้จะกล่าวเป็นแนวทางกว้าง ๆ ดังนี้

ข้อปฏิบัติในการเข้า-ออกสำหรับยานพาหนะ

1.สมาชิกและบริวาร จะมีสติกเกอร์ให้ติดที่ยานพาหนะ โดยจะต้องติดให้มองได้อย่างเด่นชัด

2.บุคคลที่เข้าออกเป็นประจำ เช่น กรณีที่เป็นบริษัทที่เช่าพื้นที่ในการจัดตั้งสำนักงาน ก็จะต้องมีสติกเกอร์เพื่อแสดงตนเช่นกัน

3.บุคคลภายนอก จะต้องแลกบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรที่ออกด้วยหน่วยงานราชการ แล้วนำบัตรไปประทับตรา เพื่อมาแลกบัตรประชาชนคืนเมื่อกลับออกจากพื้นที่

ข้อปฏิบัติในการเข้า-ออกสำหรับผู้เดินเท้า

          1.สมาชิกและบริวาร หากเป็นที่พักอาศัยก็จะใช้วิธีให้ รปภ. จดจำสมาชิกที่เข้าออกเป็นประจำ แต่หากสงสัยสามารถเข้าสอบถามได้ ส่วนสถานที่ทำงาน โดยทั่วไปพนักงานจะต้องติดบัตรประจำตัวพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง

2.บุคคลภายนอก หรือผู้มาติดต่อ จะต้องแลกบัตร “ผู้มาติดต่อ” ก่อนเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย บันทึกข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐาน

อาจจะเป็นเรื่องที่บางคนรู้สึกไม่พอใจ หรือคิดว่ายุ่งยากวุ่นวายที่ต้องแลกบัตร แต่เพื่อความปลอดภัย จึงจำเป็นที่ต้องนำหลักปฏิบัตินี้มาใช้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และควบคุมป้องกันอันตรายได้

หากท่านสนใจสอบถามข้อมูลด้านการดูแลความปลอดภัย สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ