ทำไม รปภ ถึงต้องรับการฝึกภาคปฏิบัติ

ทำไม รปภ ถึงต้องรับการฝึกภาคปฏิบัติ

ทำไม รปภ ถึงต้องรับการฝึกภาคปฏิบัติ

ยาม เป็นคำนามที่คนไทยนำมาใช้เรียกผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง security guard มายาวนาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในอดีตมักเป็นช่วงเวลากลางคืนจึงทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าลักษณะการทำงานของ security guard หรือเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นงานที่ไม่ต้องมีทักษะหรือการฝึกอบรมพิเศษ ซึ่งในความเป็นจริงหน้าที่รับผิดชอบของ security guard มีความสำคัญมากในการลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ security guard ที่เป็นมืออาชีพจึงต้องเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โดยทักษะจำเป็นในการประกอบอาชีพ รปภ ที่ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ มีดังนี้

–          การควบคุมบุคคล ยานพาหนะและสถานที่ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงและลดความตื่นตระหนกจากเหตุฉุกเฉิน

–          การฝึกอบรมจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

–          การฝึกอบรมการควบคุมเหตุเพลิงไหม้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าจากเหตุเพลิงไหม้ 

–          การฝึกอบรมด้านความจำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในขณะที่มีเหตุฉุกเฉิน เช่น การจดจำรูปพรรณสันฐานของผู้ต้องสงสัย หรือการจดจำสถานการณ์ในช่วงเวลาเกิดเหตุอันตราย เป็นต้น

–          การฝึกอบรมด้านการตรวจค้น เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากวัตถุต้องสงสัย

ด้วยทักษะต่าง ๆ เหล่านี้เป็นทักษะที่มีความสำคัญและช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมลดความเสี่ยงอันตรายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า จึงทำให้ security guard มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่างจากการเฝ้า ยาม ในอดีต 

ดังนั้นหากต้องการว่าจ้าง security guard ที่มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานจึงควรเลือกบริษัท รักษาความปลอดภัย ที่หมั่นฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ