ทำไม รปภ บางสถานที่จึงได้รับค่าตอบแทนที่ต่างกัน

ทำไม รปภ บางสถานที่จึงได้รับค่าตอบแทนที่ต่างกัน

ทำไม รปภ บางสถานที่จึงได้รับค่าตอบแทนที่ต่างกัน

หน้าที่ รักษาความปลอดภัย ถือเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า บนเครื่องบินหรือท่าเรือ เนื่องจาก รปภ มีหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับคน ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของสถานที่ที่รับผิดชอบเกิดความเสียหาย ตลอดจนเฝ้าระวังสถานที่ไม่ให้เกิดเหตุผิดปกติ ทั้งนี้หน้าที่หลักของ ยาม ก็คือ การเฝ้าระวังความปลอดภัย ซึ่งอาจจะมีระเบียบที่ต่างกันในแต่ละสถานที่บ้าง ส่วนค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเรามาดูกัน

การประกอบอาชีพทุกอาชีพย่อมมีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เป็นบรรทัดฐานในฐานอาชีพ เช่น พนักงานบริษัทมีวันลา ประกันสังคมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนอาชีพ รปภ หรือเรียกกันทั่วไปว่า ยาม นั้นย่อมต้องมีสวัสดิการและค่าตอบแทนเช่นกัน ดังนี้

  1. เงินค่าจ้างและสิทธิประกันสังคม ซึ่งจะต้องได้รับค่าจ้างจากนายจ้างและได้รับสิทธิประกันสังคม เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล
  2. สิทธิการกู้เงินจากธนาคาร ด้วยการยื่นหลักฐานสลิปเงินเดือนเพื่อขอกู้เงินจากธนาคารในการซื้อรถ หรือบ้านตามวงเงินที่กู้ได้
  3. สิทธิวันลาหยุดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นวันลาป่วย ลากิจหรือลาพักร้อน
  4. ที่พักและเครื่องแบบ เพื่อความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงานและช่วยให้เดินทางมาทำงานได้อย่างสะดวก
  5. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เนื่องจากมีหน้าที่หลักในการดูแลความปลอดภัยจึงได้รับสิทธิในการทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติงานด้วย
  6. เงินพิเศษ กรณีต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ธนาคารหรือโกดังท่าเรือ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนมากกว่างานดูแลสถานที่ปกติทั่วไป เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

ดังนั้นกับคำถามที่ว่าทำไมพนักงาน รักษาความปลอดภัย บางสถานที่จึงได้รับค่าตอบแทนที่ต่างกัน สามารถตอบได้ว่าขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ต้องรับผิดชอบ หากต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงย่อมต้องได้รับค่าตอบแทนมากกว่าปกติเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติงาน หากคุณต้องการบริการดูแลความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ