ทำไม รปภ. ในธนาคาร สามารถพกอาวุธได้

ทำไม รปภ. ในธนาคาร สามารถพกอาวุธได้

ทำไม รปภ. ในธนาคาร สามารถพกอาวุธได้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ รปภ.ในธนาคาร และสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ จะสามารถพกพาอาวุธปืนได้ แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบและการขอใบอนุญาตพกพามาอย่างถูกต้อง พร้อมการเข้าฝึกอบรมเพื่อการใช้อาวุธป้องกันภัยก่อนลงปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ซึ่ง รปภ.ที่จะสามารถใช้อาวุธอย่างปืนพกพาได้ จะถูกจำกัดสิทธิ์เฉพาะแค่บางสถานที่เท่านั้น โดยจะเน้นเป็นสถานที่มีความเสี่ยงสูง ถ้าพูดถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่ใช่แค่เพียงการเฝ้าหรือตรวจดูสถานที่เท่านั้น แต่ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญอย่างธนาคารและสถานที่ราชการที่มีความสำคัญ  ดังนั้นผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ รปภ.จึงต้องผ่านการอบรม การใช้งานอาวุธ และจะต้องมีการทดสอบหลายด้านก่อนจะลงปฏิบัติหน้าที่จริงได้ โดยเฉพาะในบางสถานที่สำคัญ เช่น หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง จะมีสังกัดฝ่ายรักษาความปลอดภัยมาโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งได้จะต้องเริ่มต้นจากวุฒิปริญญาตรี ผู้ทำหน้าที่ในบางรายอาจมีวุฒิสูงถึงปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรของทหารโดยตรง เพราะจะต้องทำหน้าที่ในการดูแลสถานที่สำคัญ พร้อมการพบปะพูดคุยกับผู้ที่มาติดต่องานต้องมีการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นภายในองค์กรและจะต้องดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยตนเอง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรูปแบบของบอดี้การ์ด ที่จะต้องดูแลผู้มีชื่อเสียง ดาราดัง หรือบุคคลที่มีความสำคัญ จะสามารถพกพาอาวุธปืนได้เช่นกัน เพียงแต่จะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมการใช้งานอาวุธปืน, ผ่านมาตรฐานการฝึกซ้อม และจะต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถพกพาอาวุธไปใช้งานจริงได้ ส่วนของการใช้งานจะใช้ในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น แต่เมื่อใดที่หมดเวลางานแล้วไม่จำเป็นต้องพกพาอีก ดังนั้นจึงสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าทำไม รปภ.ภายในธนาคารจึงต้องพกพาอาวุธปืนและสามารถพกพาได้จริงหรือไม่ เพราะธนาคารถือเป็นสถานที่เสี่ยงด้านการถูกโจรกรรมสูง เจ้าหน้าที่ รปภ.จึงต้องจำเป็นพกพาอาวุธปืนไว้ใช้ในสถานการณ์คับขันต่าง ๆ เพื่อการปกป้องทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และชีวิตของตนเอง

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ