บนเครื่องบิน ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลหรือไม่

บนเครื่องบิน ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลหรือไม่

บนเครื่องบิน ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลหรือไม่

เมื่อมีการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามบินหรือท่าอากาศยาน จึงทำให้เกิดคำถามว่าบนเครื่องบินควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยหรือไม่? คำตอบคือมีแน่นอน เพราะไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินหรือบนเครื่องบินต่างก็เสี่ยงต่อภัยคุกคามต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากการทะเลาะกันของลูกเรือ, การไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของการบิน และอีกหลากหลายพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารโดยรวมได้

การโดยสารเครื่องบินจะมีกฎหมายด้านความปลอดภัยบนเครื่องบินที่มีโทษค่อนข้างรุนแรงพอสมควร เนื่องมาจากการต้องรองรับชีวิตของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมด จึงทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเครื่องบิน เพื่อช่วยในการดูแลทั้งความปลอดภัยและความสงบบนเครื่องบิน เพราะการเดินทางในแต่ละครั้งอาจจะต้องประสบกับปัญหาหลากหลายรูปแบบ เช่น การทะเลาะกันของลูกเรือ, มีผู้ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วทำให้เกิดอาการมึนเมา จนกลายเป็นอาละวาดในขณะที่เครื่องกำลังขึ้นบิน, การพูดจาคุกคามหรือทำพฤติกรรมลวนลามผู้ที่อยู่บนเครื่องบิน รวมไปถึงแอร์โฮสเตสและพนักงานที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมด

การพบกับปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ของเครื่องบิน และอีกหลายเหตุการณ์ที่อาจจะนำพาความวุ่นวาย จนทำให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เดินทางได้ ดังนั้นการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเครื่องบิน จึงจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้บรรยากาศสงบลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทำให้การเดินทางมีความราบรื่น เพิ่มความมั่นใจต่อลูกเรือทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินได้เป็นอย่างดี

การเดินทางในแต่ละปีจะมีผู้โดยสารหน้าใหม่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของกฎหมายความปลอดภัยบนเครื่องบิน จึงอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ ขึ้นได้ ดังนั้นการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินจึงกลายมาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่จะเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นผู้ที่ทำงานในหน้าที่นี้จำเป็นจะต้องมีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเจรจาไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท รวมไปถึงการระงับเหตุความรุนแรงต่าง ๆ ได้รวดเร็ว มีทักษะการต่อสู้และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่อยู่บนเครื่องบินมากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ