บริการรักษาความปลอดภัย

บริการ รปภ. หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก Security 1 Service
พร้อมดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ทุกประเภท

บริการ รปภ.
หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

พร้อมการดูแลครบวงจรจาก Security 1 Service พร้อมดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ต่างๆ ทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก โกดังเก็บสินค้า และสถานที่ทุกประเภท ให้ปลอดภัย ห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ รวมถึงดูแลความสงบเรียบร้อย ให้สถานที่ของคุณได้รับความปลอดภัยและความสงบสุข ห่างไกลจากปัญหาต่างๆ ที่จะกวนใจคุณ

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยนั้นมีอยู่อย่างมากมายทั่วไปและจะประสบพบเจอเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ เจ้าหน้าที่ รปภ. จึงกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อดูแลความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการต่างๆ ตั้งแต่อาคารพักอาศัยไปจนถึงอาคารพาณิชย์และพื้นที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่ รปภ.  มีบทบาทสำคัญ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปราบปรามอาชญากรรม และตรวจตราความปลอดภัยของผู้คนและทรัพย์สิน รวมไปถึงภารกิจด้านความปลอดภัยอีกมากมาย ที่เจ้าหน้าที่ รปภ. พร้อมรับผิดชอบเพื่อคุณ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่พร้อมดูแลครบวงจร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่พร้อมดูแลครบวงจร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จาก Security 1 Service พร้อมดูแลครบวงจร ด้วยมาตรฐานรปภ. ขั้นสูงสุด รวมถึงการคัดกรองพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่การันตีว่าไว้วางใจได้ เป็นงานและมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาความปลอดภัย ที่เราจะพาไปดูข้อดีของ รปภ. จาก Security 1 Service ว่าสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ การปรากฏตัวของ รปภ. สามารถห้ามปรามบุคคลที่มีเจตนาไม่ดีและกำลังจะกระทำผิดได้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรา ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ทำให้สามารถดูแลความปลอดภัยของสถานที่ทุกประเภทได้เป็นอย่างดี

รักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด

ความรับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือการดูแลความปลอดภัยของผู้อาศัยและผู้มาติดต่อสถานที่ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทางเข้าและออกทุกจุดตรวจตราความปลอดภัย และลาดตระเวนพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมตอบสนองต่อปัญหาด้านความปลอดภัยหรือเหตุฉุกเฉินทันที การเฝ้าระวังตลอดเวลานี้ ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือการละเมิดความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต้อนรับและบริการลูกค้าในระดับเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมักทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับด่านแรก และให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปยังสถานที่ที่เหมาะสม การให้ข้อมูล หรือการให้ความช่วยเหลือในระดับเบื้องต้นและกรณีฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีนั้น ก็มีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับผู้มาติดต่อหรือลูกค้า ท่าทางที่เป็นมิตร ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจะช่วยสร้างความรู้สึกไว้วางใจและความมั่นใจในกลุ่มลูกค้าและผู้มาติดต่อได้เป็นอย่างดี

ปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สิน

ทุกธุรกิจต่างนั้นย่อมมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ทั้งอุปกรณ์ต่างๆ สินค้าคงคลัง หรือทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีบทบาทสำคัญในการปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้จากการโจรกรรม ความเสียหายต่างๆ หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะช่วยป้องกันการสูญเสียและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพย์สินอันมีค่าด้วยการตรวจสอบสถานที่ ดำเนินการด้านความปลอดภัยต่างๆ และดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการเข้าถึง ให้ทรัพย์สินของคุณปลอดภัยในระดับสูงสุด

ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็น การปฐมพยาบาล การทำ CPR และการอพยพ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤติ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะประเมินสถานการณ์ ตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเหมาะสม และประสานงานกับหน่วยงานฉุกเฉินในกรณีที่จำเป็น การเตรียมพร้อมและการดำเนินการอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ จะช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉินเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

สร้างความสบายใจให้กับสถานที่

การที่ผู้อยู่อาศัย พนักงาน และผู้มาติดต่อ รู้ว่าในสถานที่นั้นมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีคอยดูแลอยู่ ไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นชุมชน คอนโด แหล่งที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หรือหน่วยงานราชการ สถานที่ การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยสร้างความมั่นใจและสร้างความมั่นใจให้กับแต่ละบุคคลว่าความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรก

กฏหมายและข้อควรรู้ที่เกี่ยว
กับการรักษาความปลอดภัย

กฏหมายและข้อควรรู้ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

การเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. นั้น ไม่ใช่แค่ใครก็ได้ที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีข้อกฏหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
โดยเราสรุปข้อมูลที่คุณควรรู้มาแล้ว ดังนี้

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยภายใน ประเทศไทย กฎหมายนี้กำหนด ให้บริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ก่อนดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย โดยสรุปคุณสมบัติและข้อกำ หนดในการได้รับใบอนุญาต รวมถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมที่จำเป็นและการตรวจสอบประวัติสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างละเอียด อ่านกฏหมาย ฉบับเต็ม ที่นี่

ระเบียบในการรักษาความปลอดภัย

ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่ได้รับการรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวง มหาดไทย หลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย แง่มุมทางกฎหมายของงานรักษาความปลอดภัย การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการสอบเพื่อรับใบรับรอง ซึ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการ รักษาความปลอดภัย

พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระราชบัญญัติควบคุมอาวุธ การครอบครองและการใช้อาวุธปืนและอื่นๆ ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตให้พก พาอาวุธปืนจะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอาวุธปืนและความปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้ อาวุธ การละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมอาวุธมีโทษร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการปรับและจำคุก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกำหนดสิทธิและการคุ้มครองลูกจ้างในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย ข้อกำหนดข้อกำหนดค่าจ้างขั้น ต่ำ ชั่วโมงทำงาน ระยะเวลาพัก และข้อกำหนดเรื่องค่าล่วงเวลา เป็นสิ่งที่นายจ้างควรรู้ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และความมีเป็นอยู่ที่ดีระหว่างการว่าจ้าง

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายอาญาไทยประกอบด้วยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เช่น การโจรกรรม การก่อกวน การบุกรุก การทำร้ายร่างกาย และความผิดอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจเผชิญในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรจะมีความรู้เบื้องต้นในส่วนของประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในการสืบสวนคดีทางอาญา

หลักจรรยาบรรณและจริยธรรม

แม้ว่าส่วนนี้จะไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย แต่การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการรักษาความ เป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจของบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของบุคคล การรักษาความลับ การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และการรักษามาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในการประพฤติตน จะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน สามารถ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่บกพร่องต่อหน้าที่ของตนเอง

ทำไมถึงต้องใช้บริการกับ
Security 1 Service

ทำไมถึงต้องใช้บริการกับ Security 1 Service

Security 1 Service คือบริษัทผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร พร้อมทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพ และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรตามมาตรฐานให้มีความพร้อมในการดูแลทั้งชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการพัฒนาระบบการให้บริการ รวมไปถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกว่า 50 องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ทีมงานของ Security 1 Service ดูแลความปลอดภัยเพื่อคุณ

ข้อดีของบริการ รปภ.
จาก Security 1 Service

ข้อดีของบริการ รปภ. จาก Security 1 Service

รปภ. ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐานสากล

ที่คุณสามารถมั่นใจได้ถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

รปภ. ผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวด

เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการปกป้องจากบุคลากรที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจ้ได้ และซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด

รับรองความพึงพอใจ

เมื่อการปฏิบัติงานของ รปภ. ไม่เป็นที่ประทับใจของคุณ เราพร้อมตรวจสอบและส่งเจ้าหน้าที่คนใหม่ที่ไว้ใจได้ไปปฏิบัติงานแทนทันที

ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญ

รปภ. ของเราทุกคนยึดมั่นในความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ความปลอดภัยและความสบายใจของลูกค้า ต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อเสริมความมั่นใจ และความปลอดภัยของลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้าให้มากที่สุด

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ทั้งการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ประจำวัน การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในสถานที่ และหน้าที่อื่นๆ ที่พึงปฏิบัติ เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Security 1 Service ยึดมั่นเป็นอย่างมาก หากคุณใช้บริการกับ Security 1 Service จะสามารถมั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนนั้น พร้อมเป็นเกราะป้องกันภัย รวมไปถึงสร้างความสบายใจและปลอดภัยให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

บริษัท รปภ. ให้บริการครอบคลุมถึงด้านใดบ้าง?

บริษัทรักษาความปลอดภัยหรือบริษัทยาม คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคัดสรรและอบรมบุคลากร ให้มีทักษะความสามารถในการให้บริการด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึงการดูแลและบริหารการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ต่างๆ พร้อมประสานงานกับนิติบุคคลหรือเจ้าของสถานที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุขัดข้องในการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่รปภ. ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างไร?

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Security 1 Service ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน จึงมีความเข้าพร้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างรอบคอบ สังเกตและให้ความช่วยเหลือบุคคลในสถานที่ จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์ สังเกตและตรวจสอบทรัพย์สินภายในพื้นที่ สำรวจจุดบอดหรือจุดอับของโครงการให้มีความปลอดภัยเสมอ อำนวยความสะดวกและดูแลพื้นที่ภายในพื้นที่ตามที่นิติบุคคลแจ้งไว้ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานสถานที่ได้อย่างแน่นอน

ยามรักษาการณ์มีหน้าที่อื่นนอกจากการรักษาความปลอดภัยหรือไม่?

เพื่อสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านหรือผู้เยี่ยมชมโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงมีหน้าที่อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น อำนวยความสะดวกในการจราจรอย่างการโบกรถและนำคนข้ามถนน อำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน ให้ข้อมูลด้านสถานที่กับผู้มาติดต่อ รวมไปถึงคอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือบุคคลในสถานที่โดยรวม

มั่นใจได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่สามารถรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ?

เมื่อเลือกใช้บริการกับบริษัทรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ท่านสามารถมั่นใจถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ โดย Security 1 Service มีการคัดสรรบุคลากรที่มีร่างกายแข็งแรง ประวัติอาชญากรรมโปร่งใสและไม่เคยต้องคดีมาก่อน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของเรายังได้รับการอบรมทักษะต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่การทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย Security 1 Service ดีกว่าอย่างไร?

เราเชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น Security 1 Service จึงพร้อมที่จะมอบการบริการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เราให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีรับประกันความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง มั่นใจและวางใจได้ถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อให้เราดูแล

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ