ปัญหาเกี่ยวกับ รปภ. มีอะไรบ้าง

รปภ

ในการร่วมงานหรือใช้บริการ รปภ หลายคนน่าจะมีประสบการณ์หรือพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจนรู้สึกไม่ดีต่อภาพลักษณ์วิชาชีพนี้ ซึ่งเราได้รวบรวมปัญหาที่ผู้คนมักพบเกี่ยวกับอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมาฝากกัน เพื่อนำไปพัฒนาวิชาชีพนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยงีบหลับในระหว่างการปฏิบัติงาน

พนักงาน รักษาความปลอดภัย ที่ดี ไม่ควรทำงานเกินระยะเวลา 8 ถึง 12 ชั่วโมง ซึ่งที่จริงแล้วบริษัทที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการที่ดี จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยควงเวรจนทำให้มีความอ่อนเพลีย เพราะภาวะง่วงนอนและขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและเป็นภาพที่ไม่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็น

2. รปภ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการปฏิบัติงาน

เนื่องจากการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพตัวเองและไม่เคารพต่อกฎกติกาของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมักกำหนดไว้แล้วว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการทำงาน เพราะส่งผลต่อสติสัมปชัญญะและการรับรู้ ทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจตราสิ่งผิดปกติต่าง ๆ สูญเสียไป หากผู้ว่าจ้างพบพฤติกรรมเหล่านี้ก็สามารถยุติการทำงานและแจ้งเปลี่ยนกับบริษัทต้นสังกัดได้ทันที

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่มีมารยาทและน้ำใจ

ในปัจจุบันจะพบว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหลายคนจะไม่ไหว้ทำความเคารพแก่ลูกค้าหรือผู้มาติดต่องาน ไม่มีน้ำใจเปิดปิดประตูให้แก่ผู้มาใช้บริการในกรณีผู้สูงอายุหรือหญิงมีครรภ์ ฯลฯ เหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ขององค์กรผู้ว่าจ้าง เช่น ธนาคาร หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งอาจมีการร้องเรียนหรือบอกต่อในทางไม่ดีเป็นวงกว้างได้

4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแต่งกายไม่เรียบร้อย

รปภ. บางคนแต่งกายครึ่งท่อนหรือติดเครื่องแบบไม่เรียบร้อย เพราะคิดว่าไม่เป็นไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว จะส่งผลต่อภาพลักษณ์วิชาชีพอย่างมาก และทำให้เสี่ยงต่อการถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างมาทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้อีกด้วย

5. เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ไม่อยู่ประจำในสถานที่ปฏิบัติงาน

กรณีที่จำเป็นต้องตรวจตราประตูทางเข้าออก หรือดูแลสถานที่หวงห้าม หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยละเลยงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร จะถือว่าเป็นโทษอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่อยู่ บริษัทผู้ให้บริการจะมีมาตรการลงโทษถึงขั้นไล่ออกได้ หากพบว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร

จากที่กล่าวมาทั้ง 5 ข้อเป็นตัวอย่างปัญหาที่คนมักจะนำมากล่าวถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ขาดระเบียบวินัย และไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยควรทราบข้อมูลดังกล่าวไว้ เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงไม่กระทำ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อวิชาชีพนี้ร่วมกัน

หากท่านต้องการใช้บริการเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ที่มีคุณภาพ ผ่านการอบรมมาอย่างดีของ Security 1 Service ติดต่อเราได้ที่

 

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ