พฤติกรรมที่ไม่ดีสำหรับ รปภ มีอะไรบ้าง

พฤติกรรมที่ไม่ดีสำหรับ รปภ มีอะไรบ้าง

พฤติกรรมที่ไม่ดีสำหรับ รปภ มีอะไรบ้าง

งานด้านการ รักษาความปลอดภัย ถือว่าเป็นงานที่สำคัญ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องคอยอำนวยความสะดวก รวมถึงเฝ้าระวังความปลอดภัยให้คน สิ่งของและสถานที่ นั่นหมายว่าคนที่เป็น รปภ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบและสามารถเป็นที่พึ่งพาให้ผู้อื่นเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติได้ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะต้องมีพฤติกรรมที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้เราจะมาแจกแจงให้ได้รับทราบกัน

อาชีพ รปภ ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบอย่างสูง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต รวมถึงทรัพย์สินของผู้อื่น ยาม ที่ดีจึงจะต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ดังนี้

  1. ติดยาเสพติดและเล่นการพนัน เพราะพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายในลักษณะนี้สามารถบอกได้ถึงความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้อื่น แม้กระทั่งการดื่มสุราที่จะส่งผลต่อการครองสติสัมปชัญญะในขณะทำงาน นอกจากนั้นยังบั่นทอนสุขภาพและลดความน่าเชื่อถือต่อผู้พบเห็นอีกด้วย
  2. อาการเหม่อลอยหรือสมาธิสั้น เพราะนั่นหมายถึงการไร้ความสามารถในการตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่หรือแม้แต่การเฝ้าระวังเหตุอันไม่พึงประสงค์ด้วย
  3. ขาดระเบียบวินัย เช่น มาทำงานสายหรือไม่ทำความเคารพต่อผู้เข้า – ออกสถานที่ ตลอดจนไม่แต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย เท่ากับเป็นการลดความเชื่อมั่นต่อผู้ว่าจ้างที่ให้เข้ามาทำหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ให้ผู้อื่น
  4. ไม่เก็บความลับ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ขาดความน่าเชื่อถือ เพราะการนำเรื่องที่เป็นความลับเปิดเผยต่อคนภายนอกอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเหตุโจรกรรมหรือลักลอบทำสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ได้

อันที่จริงพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามสำหรับทุกอาชีพอยู่แล้ว เพียงแต่เมื่อมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับผู้อื่น ยาม จึงต้องมีความประพฤติที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่พบเห็นด้วย หากท่านกำลังมองหาบริการดูแลความปลอดภัยแบบมืออาชีพสามารถสอบถามมาได้ที่ Security 1 Service ซึ่งมีช่องทางการติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ