มาตรฐานที่ดีของบริษัทรักษาความปลอดภัยมีอะไรบ้าง

มาตรฐานที่ดีของบริษัทรักษาความปลอดภัยมีอะไรบ้าง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security Guard) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “ ยาม ” เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยลักษณะงานของ Security Guard มีหน้าที่หลัก คือ การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงานจราจร , การตรวจตราสถานที่และการควบคุมดูแลทางเข้า – ออก ซึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีความเป็นมืออาชีพและได้มาตรฐานระดับสากล

ในปัจจุบันการจ้างงาน Security Guard โดยส่วนใหญ่หลายหน่วยงานเลือกจ้างงานผ่านบริษัท รักษาความปลอดภัย เนื่องจากช่วยการันตีมาตรฐานการปฏิบัติงานและยังช่วยคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานเบื้องต้น ซึ่งนอกจากข้อดีดังกล่าวแล้วหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทการันตี หน่วยงานสามารถแจ้งไปยังบริษัทเพื่อร้องขอให้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การจ้าง ยาม หรือ Security Guard ตรงตามความต้องการ ผู้ว่าจ้างควรทราบถึงมาตรฐาน Security Company ที่ควรมีเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ โดยมาตรฐาน Security Company ที่ดีมีดังนี้

    • บริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของ Security Guard เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
  • บริษัทมีการันตีคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
    • มีระบบตรวจสอบบุคคลที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากตำแหน่ง รปภ เป็นตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของลูกค้า ทำให้บริษัท Security Guard ที่ดีจึงควรมีระบบคัดกรองมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุโจรกรรมหรือก่ออาชญากรรมต่าง ๆ 
  • มีระบบบริหารงานที่ดี ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด บริษัท Security Guard ที่ดีจะต้องมีการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยเน้นย้ำเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

การเลือกว่าจ้าง Security Guard กับบริษัทที่มีมาตรฐานย่อมทำให้ลูกค้าได้เจ้าหน้าที่ที่มีฝีมือ มีความเป็นมืออาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานสากล ซึ่งทาง Security 1 Service บริษัท Security Company ได้ยกระดับมาตรฐานเจ้าหน้าที่ในสังกัดด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดีและสามารถการันตีความพึงพอในการปฏิบัติงานได้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ