มาตรฐานสากลของ บริษัท รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

รักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันนี้ มีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการดูแล รักษาความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้สนใจว่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ซึ่งควรเลือกบริษัทที่มีการอบรมพนักงานอย่างดี และให้บริการตามมาตรฐานสากลด้านการดูแลความปลอดภัย เพื่อให้ได้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุด มาดูกันว่าบริษัทที่ให้บริการนั้นควรมีมาตราฐานตามสากลอย่างไรบ้าง

  1. การคัดเลือกบุคคลที่ดี

การเลือกคนทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะต้องสอดคล้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2551 คือ ต้องจ้างงานคนที่มีสัญชาติไทย มีหลักฐานยืนยันตัวตน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา ฯลฯ ก่อนเข้าสู่ระบบการอบรมและออกใบอนุญาตให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแต่ละคน ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย หากมีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าว จะผิดกฎหมายและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก

  1. มีระบบการการันตี

บริษัทชั้นนำที่ดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานระดับนานาชาติ สถาบันการเงิน ธนาคาร และธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ จะมีการการันตีความผิดพลาดในการทำงาน หากเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ละเลยการตรวจตรา จนทำให้เกิดเหตุการณ์โจรกรรมหรือมีการทำลายทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ทางบริษัทดูแลความปลอดภัยจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของมูลค่าความเสียหายหรือตามระบุในสัญญาจ้างงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ว่าจะได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

  1. มีระบบการดูแลทีม รปภ. อย่างมืออาชีพ

บริษัทดูแลความปลอดภัยจะมีหัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหรือ สายตรวจเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่คอยกำกับดูแลพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแต่ละคนให้เป็นไปตามระเบียบและสร้างความพึงพอใจให้ผู้ว่าจ้างให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน ก็พร้อมรับคำแนะนำติชมต่าง ๆ จากผู้ว่าจ้าง เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก้ไขอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ หากผู้ว่าจ้างต้องการให้เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย บริษัทฯ ก็ต้องพร้อมดำเนินการให้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย

  1. ผู้บริหารไม่ละเลยงาน

นอกจากหัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสายตรวจเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแล้ว บริษัทที่มีความจริงใจในการทำงานตามมาตรฐานสากล จะมีการส่งผู้บริหารระดับสูงมาพบผู้ว่าจ้างเป็นประจำโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลงานการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย พร้อมปรับเปลี่ยนและรับคำสั่งเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ว่าจ้าง เช่น ในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิคระบาด ผู้ว่าจ้างต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตรวจเข้มงวดในจุดใดบ้าง หรือหากมีเหตุการณ์ขู่ระวังระเบิดที่ต้องการความเข้มงวดกวดขันจากทีมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมากขึ้น ทีมบริหารก็จะดำเนินการอย่างรวดเร็วทันท่วงที

จะเห็นได้ว่า มาตรฐานสากลของบริษัทดูแลความปลอดภัย จะครอบคลุมการทำงานของ รปภ อย่างรอบด้าน ทั้งการคัดเลือกคนทำงาน การจัดตั้งทีมควบคุมการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ว่าจ้าง

หากท่านต้องการใช้บริการด้านความปลอดภัย โปรดติดต่อเรา Security 1 Service ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ