มารยาท ที่ควรกระทำของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

รักษาความปลอดภัย

พนักงาน รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ที่ต้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้างตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ซึ่งไม่เพียงต้องรักษาระเบียบวินัยที่เข้มงวดเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นผู้มีมารยาทที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็น และยังเป็นการทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดียิ่งขึ้นด้วย

เราจึงได้รวบรวมมารยาทที่ รปภ ทุกคนควรกระทำ มาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม

  1. การทำความเคารพ

เมื่อพบกันและจากกัน คนไทยนิยมไหว้สวัสดี ดังนั้น แม้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะอยู่ในเครื่องแบบ ก็ควรแสดงความเคารพด้วยการตะเบ๊ะหรือวันทยาหัตถ์กับลูกค้า นายจ้างและคนที่รู้จัก ไม่ว่าลูกค้าจะมีอายุเท่าใดก็ตาม และในระหว่างตะเบ๊ะก็ควรยืนตัวตรง เท้าชิดกัน และหน้าตาเป็นมิตรพร้อมรอยยิ้มเล็กน้อย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความประทับใจให้สถานที่ทำงานนั้น ๆ

  1. ไม่เคี้ยวอาหารในระหว่างการปฏิบัติงาน

การเคี้ยวหมากฝรั่ง ลูกอม ผลไม้ ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือคุยงานเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพ โดยเฉพาะการคุยงานกับผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าที่อาจเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ทุกเมื่อ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และผู้ว่าจ้างที่มาตรวจงานเป็นระยะ จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กรด้วย

  1. การยืนตรงระหว่างพูดคุยกับเจ้านายหรือลูกค้า

การปฏิสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าเป็นเรื่องที่เกิดได้ตลอดเวลาทำงาน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องยืนตรงเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือหรือรับคำสั่ง ไม่ควรยืนพักขาหรือนั่งไขว่ห้าง อันหมายถึงการไม่ให้เกียรติคู่สนทนาและยังเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

  1. การพูดคุยด้วยเสียงดังเกินไป

รปภ จะต้องระมัดระวังการใช้น้ำเสียงและระดับเสียงที่เหมาะสม ไม่ควรตะเบ็งเสียงตะโกนใส่ผู้อื่น เพราะจะทำให้มีภาพลักษณ์ก้าวร้าว อาจถูกร้องเรียนจากผู้ที่พบเห็นได้ นอกจากนี้ การพูดคุยเล่นจนเสียงดังโหวกเหวกก็ยังทำให้แลดูขาดระเบียบวินัย ซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่าดูด้วย

  1. การชี้นิ้ว

การชี้นิ้วเป็นกริยาที่ไม่น่าดู ควรใช้วิธีการผายมือบอกทิศทางแทน เช่น เมื่อมีคนถามทางไปห้องน้ำ ไม่ควรชี้นิ้วบอกว่าไปทางซ้าย แต่ให้ค้อมตัวลงเล็กน้อยและผายมือไปทางซ้าย พร้อมบอกว่า รบกวนลูกค้าเดินจากจุดนี้ไปทางซ้ายมือประมาณห้าสิบเมตรจะพบป้ายห้องน้ำ เช่นนี้จะได้รับความประทับใจมากกว่า

การทำหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยที่ดี ต้องพร้อมต่อการทำงาน หากขาดมารยาทตามที่กล่าวมา จะส่งผลต่อความประทับใจของผู้พบเห็นและส่งผลต่อสมาธิในการทำงานด้วย ดังนั้นการใส่ใจในเรื่องกิริยามารยาทให้เหมาะสม จะทำให้ได้รับความไว้วางใจจากนายจ้างและเสริมความประทับใจจากผู้ใช้บริการสถานที่นั้น ๆ ได้มากขึ้น

หากท่านต้องการใช้บริการเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ของเรา Security 1 Service โปรดติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

 

 

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ