ยาม กับ รปภ. ทำไมถึงเรียกต่างกัน ปฎิบัติงานแบบเดียวกันใช่หรือไม่

ยาม กับ รปภ. ทำไมถึงเรียกต่างกัน ปฎิบัติงานแบบเดียวกันใช่หรือไม่

ยาม กับ รปภ. ทำไมถึงเรียกต่างกัน ปฎิบัติงานแบบเดียวกันใช่หรือไม่

เชื่อว่าใครหลายคนยังเรียก รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ายาม เพราะเป็นคำเรียกติดปากมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ยามกับ รปภ.จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งคำว่ายามนั้นถูกพูดติดปากจากคนโบราณ เพราะในอดีตจะมีชาวอินเดียที่เข้ามาทำงานภายในประเทศไทยและเป็นการทำงานด้านการเฝ้าหรือดูแล แต่จะทำเพียงจุดใดจุดหนึ่ง เช่น หน้าบ้าน, หน้าบริษัท และเป็นผู้ที่คอยตีเหล็กบอกเวลา แต่สำหรับ รปภ.แล้วจะแตกต่างออกไป เพราะจะมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมา

หน้าที่ของยามจะมาในลักษณะของการตีเหล็กและตะโกนเพื่อบอกเวลายามค่ำคืน รวมไปถึงการดูแลสถานการณ์โดยรวม ถ้ามีความผิดปกติใด ๆ จะต้องแจ้งกับทางเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างทันที แต่สำหรับ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้ว จะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ว่าจ้างและสถานที่มากกว่ายาม เพราะจะต้องมีทักษะของการป้องกันและดูแลเรื่องการถูกโจรกรรม รวมไปถึงการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วได้ด้วยตนเอง ต้องมีความสามารถในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยทั้งคน สิ่งของ สถานที่ และทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์กรที่ว่าจ้างมา

การทำทุกหน้าที่จะต้องบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ว่าจ้างวางไว้ มีความซื่อสัตย์ อดทน และแข็งแรง ทั้งยังต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เพื่อพูดคุยกับลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อได้อย่างดีเยี่ยม มีไหวพริบที่จะสามารถสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ ของยานพาหนะและผู้ที่มาติดต่อเข้า-ออกได้ดี เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะต้องสามารถประสานงานกับหัวหน้า รปภ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือผู้ว่าจ้างได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นถ้าพูดถึงภาพลักษณ์ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้ว ถือว่ามีหน้าที่มากกว่ายามและจะต้องมีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงความอดทนที่สูงกว่าอีกด้วย

การปฏิบัติหน้าที่ของยามจะไม่เคร่งครัดเท่ากับ รปภ. เพราะยามเป็นผู้ที่ผู้ว่าจ้างจะพูดคุยและจ้างโดยตรง ไม่จำเป็นต้องมีทักษะใด ๆ มากนักก็เป็นได้ ดังนั้นการทำหน้าที่ของยามจึงไม่หนักมากนัก เพียงแค่ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาหรือสามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้ ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว แต่สำหรับ รปภ.จะต้องมีการฝึกฝน มีการอบรม และมีการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่เสมอ มีกฎระเบียบที่จะต้องทำตามอย่างเคร่งครัด

แม้ว่าผู้ว่าจ้างจะติดต่อกับทางบริษัท รปภ.โดยตรง แต่ทางบริษัทจะต้องมีการคัดสรร รปภ.ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ว่าจ้างหรือสถานที่นั้น ๆ เพื่อไปลงประจำจุดและทำให้ผู้ว่าจ้างรู้สึกไว้วางใจได้ ดังนั้นยามกับ รปภ.จึงถือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แม้จะดูเหมือนปฏิบัติหน้าที่เดียวกัน แต่สำหรับ รปภ.แล้วจะต้องรับหน้าที่หนักกว่าและจะต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงานที่สุงกว่าอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ