รปภ บนสถานีรถไฟฟ้า มีหน้าที่อะไรบ้าง

รปภ บนสถานีรถไฟฟ้า มีหน้าที่อะไรบ้าง

รปภ บนสถานีรถไฟฟ้า มีหน้าที่อะไรบ้าง

สถานีรถไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากในทุกวัน ทำให้การดูแลและ รักษาความปลอดภัย ในพื้นที่นี่จึงต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารทุกคน ซึ่งลักษณะงานของ รปภ (Security Guard) บนสถานีรถไฟฟ้าต่างจาก ยาม ดังนี้

  • อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นขนส่งสาธารณะที่ได้รับความ  นิยมมากจึงมีผู้คนมาใช้บริการเยอะ ทำให้ Security Guard ต้องมีหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้วยการตอบคำถามในส่วนของเส้นทางหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
  • ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดเหตุร้าย ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุจากมิจฉาชีพหรือการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย บนสถานีรถไฟฟ้าจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการบรรเทาเหตุด่วนเหตุร้าย เช่น ทักษะในการควบคุมบุคคล ยานพาหนะและสถานที่ ทักษะการดับเพลิง รวมถึงทักษะตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย เป็นต้น
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เนื่องจากอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงทำให้ รปภ ประจำสถานีรถไฟฟ้าจึงต้องมีทักษะในการปฐมพยาบาลและทักษะช่วยชีวิต เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารได้

ด้วยหน้าที่ของ Security Guard ประจำสถานีรถไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดูแลผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ทำให้สถานีรถไฟฟ้าจึงต้องใส่ใจในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ตอบโจทย์ในการปฏิบัติงานที่รวดเร็วฉับไวและมีความเป็นมืออาชีพต่างจากการจ้าง ยาม ที่มีความสามารถจำกัด ด้วยการเลือกใช้บริการจ้าง Security Guard จากบริษัทที่มีมาตรฐานและหมั่นฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ