รปภ บริษัท กับ รปภ ห้างสรรพสินค้า แตกต่างกันอย่างไร

รปภ บริษัท กับ รปภ ห้างสรรพสินค้า แตกต่างกันอย่างไร

รปภ บริษัท กับ รปภ ห้างสรรพสินค้า แตกต่างกันอย่างไร

ในการทำงานทุก ๆ อาชีพย่อมมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ผู้ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยของคน – สถานที่ ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การโจรกรรมภายในพื้นที่ ซึ่งงาน รปภ ก็ต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการทำงานที่สอดคล้องกันตามยุคสมัยเช่นกัน นอกจากนี้การเฝ้า ยาม ของแต่ละสถานที่ก็มีความแตกต่างกันด้วยเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน แต่จะต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กัน

การเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัย ภายในอาคารสำนักงานหรือสถานที่โล่งแจ้งมีความจำเป็นเหมือน ๆ กัน เพราะ ยาม ได้ผ่านการฝึกอบรมถึงวิธีการปฏิบัติงานมาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพียงแต่การดูแลความปลอดภัยของสนามบิน หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าหรือท่าเรือ มีส่วนที่ต้องเฝ้าระวังแตกต่างกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน ครั้งนี้เราจะยกตัวอย่างการดูแลความปลอดภัยของบริษัทกับห้างสรรพสินค้าต่างกันอย่างไรให้พอมองเห็นภาพคร่าว ๆ

  1. การคัดกรองบุคคลเข้า – ออกสถานที่ สำหรับบริษัทจะทำได้ง่ายกว่าห้างสรรพสินค้า เพราะเจ้าหน้าที่ รปภ ที่ดูแลบริษัทสามารถขอให้ผู้เข้ามาติดต่อภายในบริษัททำการแลกบัตรประชาชนก่อนเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากคนเข้า – ออกไม่ได้มีจำนวนมากเหมือนห้างสรรพสินค้า ดังนั้นการเฝ้าระวังคนภายในห้างสรรพสินค้าจึงต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมของคนที่น่าสงสัยแทน
  2. การตรวจสอบทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหาย ระหว่างภายในบริษัทกับห้างสรรพสินค้ามีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจตราอุปกรณ์สำนักงาน ตรวจการทำงานของกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานหรือระบบน้ำ – ไฟให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบเห็นความผิดปกติสามารถประสานงานกับเจ้าของบริษัทหรือหน่วยงานของห้างสรรพสินค้าให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้
  3. การเฝ้าระวังสถานที่ บริษัทและห้างสรรพสินค้าจะมีความแตกต่างกัน อย่างน้อยที่บริษัทจะไม่ต้องมีบริเวณของลานจอดรถที่ต้องดูแลเพิ่มเติมด้วย ไม่เหมือนกับห้างสรรพสินค้าที่ รปภ จะต้องคอยอำนวยความสะดวกภายในลานจอดรถด้วย เช่น การจราจรหรือช่วยถือของของลูกค้าไปส่งที่รถ เป็นต้น

จากตัวอย่างที่ยกมาคงพอมองเห็นภาพว่าการทำงานด้านการดูแลความปลอดภัยของแต่ละสถานที่นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่อย่างแท้จริง หากท่านใดกำลังมองหาบริษัทช่วยดูแลความเรียบร้อยอย่างมืออาชีพ สามารถติดต่อสอบถามได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ