รปภ ประจำห้างสรรพสินค้า ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

รปภ ประจำห้างสรรพสินค้า ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

รปภ ประจำห้างสรรพสินค้า ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

เวลาที่เราไปเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ จะพบเห็นเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security) คอยประจำอยู่ตามจุดต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่เพียงแต่คอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้า พนักงานและผู้ประกอบการที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น หากแต่ยังมีหน้าที่สำคัญอีกหลายอย่างทำให้ผู้ทำหน้าที่เป็น รปภ นั้นจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

  • ช่วยสร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งการช่วยเปิดประตู การช่วยยกของใส่รถ ช่วยพยุงผู้สูงวัย รวมถึงการกล่าวคำทักทายสวัสดีกับลูกค้า เป็นต้น 
  • ช่วยปฐมพยาบาล โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ อาทิ เป็นลม ลื่นหกล้มหรือน้ำร้อนลวก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือที่หลายคนเรียกว่า ยาม จะต้องสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม และหากมีอาการบาดเจ็บรุนแรงจะต้องประสานส่งต่อไปรับการรักษาตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ต่อไปได้
  • ช่วยเข็นรถสำหรับซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข็นรถที่เต็มไปด้วยสินค้าที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าเพื่อนำไปเก็บที่รถ เมื่อเจ้าหน้าที่ รปภ พบเห็นลูกค้ากำลังเข็นรถอยู่ก็ควรจะเข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงยกของใส่รถโดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้สูงวัย ซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้าด้วย 
  • ช่วยหาของที่หาย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในห้างสรรพสินค้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะเป็นด่านหน้าที่จะต้องแสดงบทบาทในการช่วยจัดการเรื่องดังกล่าวให้กับลูกค้า โดยการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของห้างสรรพสินค้า เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือฝ่าย Lost and Found เป็นต้น 
  • ช่วยประสานและติดต่อรถที่จอดขวาง โดยมักจะพบว่ามีปัญหาการจอดรถขวางทางหรือจอดใส่เกียร์บังรถผู้อื่นอยู่บ่อย ๆ ซึ่ง ยาม จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลจัดการปัญหาดังกล่าวโดยตรงพร้อมกับการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรภายในห้างสรรพสินค้า
  • ช่วยดูแลและรับฝากของ โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าต้องเข้าไปซื้อของเพิ่มเติมหรือกลับเข้าไปทำธุระในห้างสรรพสินค้าหลังจากที่ซื้อของไว้เรียบร้อยและต้องการฝากของไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งมักจะนึกถึงหน่วย Security เป็นหลัก

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ Security ประจำห้างสรรพสินค้าจะมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลและให้ความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและอาคารสถานที่ ซึ่งก็คือบริเวณรอบห้างสรรพสินค้านั้นเอง โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น มีการปล้นหรือลักทรัพย์ภายในห้างสรรพสินค้า ตลอดจนเหตุเพลิงไหม้ งาน Security จะเป็นงานหน้าด่านที่ต้องคอยจัดการกับภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ