รปภ.ประจำโรงพยาบาล มีหน้าที่อะไรบ้าง

รปภ.ประจำโรงพยาบาล มีหน้าที่อะไรบ้าง

รปภ.ประจำโรงพยาบาล มีหน้าที่อะไรบ้าง

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ รปภ.คือการดูแลและรักษาความปลอดภัยประจำโรงพยาบาล ดังนั้นผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่ง รปภ.เพื่อประจำจุดต่าง ๆ ของโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถมากพอสมควร เพราะจะต้องทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในเขตของโรงพยาบาล
 2. ทำงานตามหน้าที่ในจุดที่รับผิดชอบ
 3. อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และมีการลาดตระเวนรอบพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ตรวจตราผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลและให้ความช่วยเหลือในบางสถานการณ์
 5. ดูแลจุดตรวจ วัดอุณหภูมิ และเน้นให้ผู้เข้าเยี่ยมหรือผู้มาติดต่อภายในโรงพยาบาล ได้รับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อจากแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง
 6. มีการประเมินเหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินกับเร่งด่วนต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
 7. สามารถตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย ต่อผู้ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลได้
 8. ดูแลและปกป้องทรัพย์สินที่เป็นของโรงพยาบาล รวมถึงอุปกรณ์ สารเคมี และสารควบคุมต่าง ๆ
 9. จัดการเหตุฉุกเฉิน พร้อมตอบสนองและติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
 10. ควบคุมเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจุดตรวจผู้ป่วยและจุดพักของผู้ป่วย
 11. ช่วยแก้ไขและระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที หรือสามารถติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว

การทำหน้าที่ รปภ.เพื่อรักษาความปลอดภัยประจำโรงพยาบาล จำเป็นจะต้องมีความเคร่งครัดต่อจุดที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างมาก เพราะถือว่ามีความสำคัญสูง เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานที่มีคนเข้าใช้บริการจำนวนมาก พร้อมการมีผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ รปภ.จึงต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมต่อการดูแลและปกป้องทรัพย์สินกับผู้อยู่อาศัยภายในโรงพยาบาลได้ดี ผ่านการฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะมาแล้วอย่างต่อเนื่อง มีความรู้และความสามารถในด้านการประสานงานกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดการดูแลและการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ