รปภ. มียศ หรือมีระดับชั้นในการทำงานหรือไม่

รปภ. มียศ หรือมีระดับชั้นในการทำงานหรือไม่

รปภ. มียศ หรือมีระดับชั้นในการทำงานหรือไม่

หน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องเป็นผู้ที่สามารถปกป้องและดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้ โดยจะมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าที่และหลายตำแหน่ง ดังนั้น รปภ.จึงสามารถที่จะขึ้นตำแหน่งได้เหมือนกับอาชีพอื่น ๆ โดยจะถูกแบ่งเป็นตำแหน่งต่าง ๆ ที่จะตรงตามวุฒิบัตรการฝึกอบรมหรือการมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการมาก่อน โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการฝึกอบรมด้านรักษาความปลอดภัยมาโดยตรง จะมีเครดิตในด้านการทำงานที่สูงกว่าจึงอาจจะได้ตำแหน่งที่สูงและได้งานเร็วกว่าอีกด้วย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป จะมีการขึ้นระดับที่แตกต่างกัน เช่น การมี รปภ.ทั่วไปที่อยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้า รปภ.ที่จะเป็นผู้ควบคุมและมีตำแหน่งที่สูงกว่า พร้อมการมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ.ที่จะมาดูแลภาพรวมของทั้ง รปภ.และหัวหน้า รปภ.อีก 1 ขั้น นอกจากนี้จะมี รปภ.ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของภาษาและการต้อนรับที่ดีอยู่ด้านหน้าสุด ส่วนเจ้าหน้าที่ รปภ.ในรูปแบบของการเคยเป็นทหารมาก่อน การมียศและตำแหน่งนายทหารหรือตำรวจ จะมีหน้าที่และชั้นยศที่สูงขึ้น เพราะความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่า

ดังเช่นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อผศ.หรือสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างยาวนาน โดยเป็นการนำทหารผ่านศึกหรือทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการมาแล้ว แต่มีความรู้ความสามารถในด้านการเฝ้าระวังภัยการต่อสู้และการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ มาสูงกว่าเจ้าหน้าที่ รปภ.ทั่วไป จะถูกนำเข้าทำงานในสถานที่ราชการ โดยตำแหน่งจะอยู่สูงกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามโครงการหมู่บ้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ รปภ.พิเศษที่ถือเป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

คุณสมบัติของ อผศ. จึงจะต้องมีสูงกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป เช่น ระดับวุฒิการศึกษาที่ รปภ.จะรับเริ่มต้นประถมศึกษาและต้องอ่านออกเขียนได้ แต่สำหรับ อผศ.แล้วจะต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น  ส่วนการฝึกจะถูกตรวจสอบว่าเคยผ่านการฝึกฝนต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้อาวุธมาหรือไม่ เพราะจะต้องมีความเข้มแข็ง มีความชาญฉลาดและแข็งแกร่ง พร้อมไปด้วยการยึดระเบียบวินัยที่สูง หน่วยงานรัฐบางสถานที่อาจจะต้องมีการพกพาอาวุธปืนไว้ใช้เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ จึงต้องมีในเรื่องของการขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเพิ่มขึ้น ทั้งยังต้องผ่านการฝึกจากครูฝึกทหารที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอีกด้วย นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างชาติ หรือใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ