รปภ. สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้หรือไม่

รปภ. สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้หรือไม่

รปภ. สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้หรือไม่

หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นข้อสงสัยว่า รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะสามารถปฐมพยาบาลในเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้หรือไม่ คำตอบคือต้องสามารถทำได้แบบเบื้องต้น เพราะผู้ที่จะเข้ามาเป็น รปภ.ได้จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยมาก่อน โดยจะต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง รวมกันแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง และคะแนนโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 60% ซึ่งภายในการอบรมและการสอบจะมีเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมอยู่ด้วย ภาคทฤษฎีของการฝึกอบรมจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นถึง 9 ข้อ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ รปภ., กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ รปภ., การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน, การเขียนเรื่องรายงาน, การติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง, การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ, หลักการด้านใช้กำลัง และการจัดการจราจร ส่วนในภาคของปฏิบัติจะเป็นเรื่องการต่อสู้ด้วยอาวุธและมือเปล่า การฝึกระเบียบแถว การทำความเคารพ ศึกษาเรื่องของการทำงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ รปภ.จะต้องรู้หลักการและมีทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ ในยามฉุกเฉิน เช่น การทำแผลให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความสะอาด ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานหน่วยกู้ภัยหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงมากที่สุดได้ทันที เพื่อการรับตัวของผู้บาดเจ็บไปรักษาอย่างทันเวลา รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสัตว์มีพิษทำร้าย รู้วิธีการแก้ไขปัญหาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องในกรณีถูกงูกัด รวมไปถึงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทต่าง ๆ ถ้ามีผู้บาดเจ็บ จะต้องสามารถควบคุมสถานการณ์ให้สงบโดยเร็ว จับคู่กรณีแยกออกจากกันให้เรียบร้อย ประสานงานตำรวจและโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงหรือหน่วยงานกู้ภัย พร้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บที่อยู่ภายในเหตุการณ์ร่วมด้วย

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ