รปภ. สามารถอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างในธนาคาร

รปภ. สามารถอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างในธนาคาร

รปภ. สามารถอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างในธนาคาร

ธนาคารเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญ ที่จำเป็นอย่างมากจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการอบรมมาแล้ว ต้องตรวจตราและดูแลผู้เข้าใช้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการโจรกรรมต่าง ๆ พร้อมอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มาใช้บริการ ดังนั้นถ้าคุณสนใจที่จะสมัครเป็น รปภ.ของธนาคารในประเทศไทย ขอแนะนำหน้าที่สำคัญที่คุณควรรู้ คือ

  • มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของธนาคาร, พนักงานธนาคาร และผู้ที่มาใช้บริการ
  • บางธนาคาร รปภ.อาจจะต้องเป็นผู้จัดการและดูแลเรื่องคิวการเข้าใช้บริการ
  • เมื่อมีผู้ใช้บริการสอบถามเรื่องต่าง ๆ รปภ.ธนาคารต้องมีทักษะในการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและแนะนำได้อย่างถูกต้อง
  • เมื่อมีผู้เข้ามาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับธนาคารทุกรูปแบบ ต้องสามารถบันทึกข้อมูลผู้รับบริการได้
  • มีไหวพริบและทักษะที่ดี สามารถเข้าระงับเหตุต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในธนาคารได้อย่างทันท่วงที
  • ถ้ามีการติดต่อเรื่องงานเอกสาร ต้องสามารถประสานงานผู้มาติดต่อกับพนักงานภายในธนาคารได้อย่างถูกจุด

งานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.ธนาคาร จำเป็นที่จะต้องมีความซื่อสัตย์ อดทน และต้องผ่านการอบรมมาอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถที่จะป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการโจรกรรมและเหตุในด้านอื่น ๆ ได้อย่างครบทุกด้าน  ทั้งยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการและผู้ที่มาติดต่องานภายในธนาคารได้เป็นอย่างดี พร้อมการมีประวัติที่ดี ไม่เคยก่อคดีใด ๆ และไม่เคยมีประวัติเสียทางด้านอาชญากรรมมาก่อน

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ