ระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ รปภ ใช่หรือไม่

ระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ รปภ ใช่หรือไม่

การดูแล รักษาความปลอดภัย ให้นายจ้างถือเป็นหน้าที่ของ รปภ ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะจะต้องทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ดูแลทรัพย์สินของพื้นที่ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ตลอดจนเฝ้าสังเกตสถานที่และสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น มุมอับที่อาจก่อให้เกิดเหตุโจรกรรมในยามวิกาล นั่นหมายความว่า ยาม จะต้องมีวินัยในตนเอง รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

เนื่องจากกฎระเบียบคือสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสงบและเรียบร้อย ยิ่งเป็นหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ยิ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด เพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยและความเรียบร้อยซึ่งเป็นกฎเหล็กของอาชีพ ยาม ต่อไปนี้คือระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  1. ห้ามเล่นการพนัน เสพสิ่งเสพติดหรือของมึนเมา เพราะจะทำให้ขาดสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติงาน
  2. ไม่ก่อเหตุวิวาท รวมทั้งไม่พกพาอาวุธหรือระเบิด เพราะอาจเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่คาดคิด
  3. ไม่แอบนอนหลับขณะปฏิบัติหน้าที่
  4. ไม่เข้าเขตหวงห้ามหากไม่ได้รับอนุญาต
  5. ไม่ทิ้งจุดที่ต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ว่างโดยไม่มีผู้ดูแล เพราะอาจมีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีฉวยโอกาสเข้า – ออกสถานที่ได้
  6. ไม่มาทำงานสาย โดยต้องมาก่อนเวลางานอย่างน้อย 15 นาที
  7. แต่งกายให้สุภาพและดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมทำงานตลอดเวลา

สรุปคือ เรื่องระเบียบวินัยสำหรับ รปภ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของความปลอดภัยจึงยิ่งต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับท่านที่กำลังมองหาบริการดูแลความปลอดภัยที่เชื่อถือได้สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ