วิธีการ รักษาความปลอดภัย ในสำนักงาน ควรทำอย่างไร

รักษาความปลอดภัย

นอกจากการให้การ รักษาความปลอดภัย ในบริเวณสถานที่รอบนอกหรือนอกอาคารแล้ว บางครั้งเจ้าหน้าที่ รปภ ก็ต้องดูแลภายในอาคารสำนักงานอีกด้วย ซึ่งการดูแลความปลอดภัยของทั้งสองลักษณะ มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยมีวิธีการดูแลความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ในวันนี้ทางเรา Security 1 Service จะมาพูดถึงวิธีการ รักษาความปลอดภัย ภายในอาคารสำนักงานว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง ซึ่งก่อนที่จะดูวิธีปฏิบัติตัว เราควรมาดูในเรื่องของหน้าที่ของ รปภ ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้างกันก่อน ได้แก่

  • ในส่วนของหัวหน้าชุด หรือหัวหน้าผลัด มีหน้าที่ดูแลคอยควบคุมเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ โดยการกำหนดกะ – ผลัดที่ไม่ติดต่อกันนานจนเกินไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยควบคุมดูแลและประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และนายจ้าง เพื่อทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือข้อควรปรับปรุง
  • ในส่วนของเจ้าหน้าที่เวรประจําวัน มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดรักษาการณ์ ตื่นตัวพร้อมตลอดเวลา แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และลงบันทึกเหตุการณ์หลังจากปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ

วิธีการดูแลความปลอดภัยภายในสำนักงาน

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละบริษัทหรือแต่ละนายจ้าง ตัวอย่างเช่น

  • ตรวจทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน อย่างละเอียดตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง
  • การหมั่นออกตรวจตราคอยสอดส่องความเรียบร้อย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยตลอดเวลา
  • ตรวจสอบและสังเกตบุคคลและสัมภาระที่ผ่านเข้า –ออก พร้อมจดจำตำหนิรูปพรรณสัณฐานบุคคล
  • ตรวจค้นบุคลากรที่ออกจากสำนักงานก่อนเวลาอันควร ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง
  • ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตหวงห้ามของสำนักงาน
  • ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย เช่น วิทยุสื่อสาร กล้องวงจรปิด และใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของสำนักงาน หรือของบริษัทเพื่อความเป็นระเบียบ
  • รายงานเหตุการณ์ประจำวันตามจริงแก่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา

การปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายข้อ ท่านสามารถติดต่อ Security 1 Service เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ