วินัยที่ดีในการปฏิบัติ รปภ มีอะไรบ้าง

วินัยที่ดีในการปฏิบัติ รปภ มีอะไรบ้าง

วินัยที่ดีในการปฏิบัติ รปภ มีอะไรบ้าง

การปฏิบัติหน้าที่ในทุกตำแหน่งย่อมต้องมีการสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหน้าที่ของพนักงาน รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในทรัพย์สินและสถานที่ของผู้อื่น รปภ จึงยิ่งต้องเข้มงวดในระเบียบวินัยในตนเองอย่างเคร่งครัด วันนี้เราจะมาแจกแจงถึงวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานของ ยาม ว่ามีอะไรบ้างให้ได้รับรู้กัน

อย่างที่กล่าวมาโดยตลอดว่าหน้าที่หลักของ รปภ คือ การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น ดังนั้นนอกจากกฎระเบียบในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ยาม ยังต้องรักษาวินัยในตนเองอย่างเข้มงวดด้วย ซึ่งประกอบด้วย

  1. การทำความเคารพ ด้วยการตะเบ๊ะหรือวันทยหัตถ์กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในสถานที่ที่ตนรับผิดชอบดูแล นายจ้างหรือคนที่รู้จัก การทำความเคารพย่อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรรวมถึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นได้
  2. ไม่รับประทานอาหารระหว่างปฏิบัติงาน เพราะเป็นกิริยาที่ไม่น่ามองและไม่สุภาพสำหรับผู้ที่พบเห็น อีกทั้งระหว่างปฏิบัติงานคือช่วงเวลาที่ต้องพบเจอกับผู้คนเป็นจำนวนมาก การรับประทานอาหารในระหว่างทำงานจึงถือเป็นวินัยที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
  3. ควรยืนตัวตรงระหว่างการพูดคุยกับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้พักอาศัยหรือนายจ้าง ซึ่งการยืนตรงแสดงออกถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
  4. ไม่พูดคุยเสียงดัง เพราะการใช้น้ำเสียงที่ไม่เหมาะสมแสดงถึงพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ซึ่งไม่เหมาะกับอาชีพของพนักงาน รักษาความปลอดภัย เป็นอย่างยิ่ง
  5. ไม่ควรชี้นิ้วแต่ใช้การผายมือบอกทิศทางแทน เนื่องจากการชี้นิ้วถือเป็นกริยาที่ไม่สุภาพ

สรุปคือ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ผู้อื่นควรเป็นบุคคลที่สร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้อื่นไว้ใจได้ ดังนั้นจึงต้องหมั่นรักษาระเบียบวินัยของตนเองอย่างเคร่งครัด สำหรับท่านที่กำลังมองหาเจ้าหน้าที่ที่รู้จักการรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดต้องนึกถึง Security 1 Service โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ให้ไว้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ